Guide Ta bort din adress och telefonnummer online

Näthatshjälpen har tagit fram en guide till hur du får bort dina uppgifter på eniro, hitta och ratsit.

Eniro

Du kan ta bort dina uppgifter på Eniro genom att ringa till kundservice och ange ditt personnummer på nummer 0770 - 11 32 00, mån-fre 9-12.

Hitta

Använd länken under, sök upp dina uppgifter och välj sedan “ta bort”. Du behöver Bank-ID-inloggning.

Ta bort dina uppgifter på Hitta.

Ratsit 

Det går inte att ta bort uppgifter på Ratsit utan att först sekretessmarkera hos skatteverket. Det beror på att vi inte kan välja om vi vill vara en del av ett kreditupplysningsregister eller inte, då dessa omfattar alla personer i Sverige över 16 år.

För att sekretessmarkera hos Skatteverket

Beställ ansökan för en sekretessmarkering på nummer 010-573 55 00. Sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som gör det svårare för andra att ta del av dina personuppgifter i folkbokföringsregistret. Det är en varningssignal för Skatteverket och andra myndigheter om att en prövning skall göras innan dina uppgifter lämnas ut, det är inte en absolut sekretess.

OBS. Skatteverket kan införa sekretessmarkering endast om du är utsatt för hot, brott, förföljelse eller trakasserier 

De två grundläggande villkoren är att det 1. finns ett aktuellt och konkret hot 2. åtgärden får faktiskt skyddseffekt. Aktuellt och konkret innefattar att du eller dina närstående utsatts eller riskerar att utsättas för någon form av skada, fysisk eller psykisk.

Faktisk effekt betyder att sekretessmarkeringen antas ge faktisk skyddseffekt. Det uppnås genom att flytta till ett annat område och sekretessmarkera den nya adressen. Om du står inför en reell hotbild, så är sekretessmarkering den första av tre nivåer av skyddade personuppgifter eller skyddad identitet, läs mer på Skatteverkets hemsida. Sekretessmarkering kräver att din situation också utreds hos polis.

Skatteverket.