Fakta Arbetsgivaransvar och arbetsrätt

Rättigheter och skyldigheter utifrån perspektiven arbetsgivare och arbetstagare.

Om du blir utsatt för hot, hat och kränkningar på nätet i samband med din yrkesutövning, bör din arbetsgivare stötta dig på bästa möjliga sätt. Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen göra allt som behövs för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa för arbetstagaren.

Arbetstagare

Arbetsgivaren har det främsta ansvaret att du som arbetare ska trivas och må bra på din arbetsplats. Det handlar inte bara om att din arbetsplats är fysisk säker för dig att arbete på utan också psykisk säker. Det innebär att allt i din omgivning som negativt påverkar din personliga och yrkesmässiga utveckling bör uppmärksammas av din arbetsgivare.

Arbetsgivare

Om du som arbetsgivare märker att det förekommer olika sorters trakasserier på internet mot personer i verksamheten, bör du agera. Det är viktigt att du som arbetsgivare etablerar en värdegrund och rutiner där det tydligt står hur verksamheten vill att anställda ska behandla varandra och hur verksamheten ska bemöta näthat, internt och externt.

En trygg arbetsplats leder till en säkrare vardag.  Internet är idag en integrerad del av de flesta arbetsplatser och även om näthat inte står utskrivet specifikt i arbetsmiljölagen - så gör trakasserier, hat och hot det, och faller därför under arbetsgivarens ansvar. Se även till att ha någon form av insikt kring de inofficiella nätrum dina anställda kan tänkas använda för att interagera, även där kan näthat uppstå, vilket kan få konsekvenser för organisationen. 

Använd vår organisations-flik för stöd och handledning.