Guide Åtgärder efter en näthatssituation

När hotsituationen /den kränkande behandlingen är över kan ni använda följande steg, för att måna och ta hand om anställda, arbetskamrater eller aktiva inom organisationen.

Högst ansvarig

 • Se till att den utsatte samt övriga an­ställda tas om hand, och att var och en som blivit berörd får möjlighet att bearbeta händelsen.
 • Bistå med stegen nedan “till dig som utsatts”.
 • Kolla inom en vecka hur utsatt mår, behov att prata och om arbetet måste anpassas på grund av händelsen.
 • Om behov finnes, bistå med kontakt till professionell psykolog.
 • Efter allvarliga incidenter eller om någon blivit allvarligt skadad på arbetsplatsen, kontakta Arbetsmiljöverket.
 • Högst ansvarig gör ytterligare uppföljningar inom ca tre månader efter händelsen för att ta reda på om några problem kvarstår.

Till dig som utsatts

 • Prata med närmaste person, va inte ensam.
 • Kontakta högst ansvarig, enligt schema och ansvarsfördelning.
 • Berätta vad som hände och om du har något önskemål om hantering, uttryck gärna det!
 • Anmäl till polisen*.
  • Följ upp hos polisen, eller be ansvariga göra detta åt dig.
 • Fylla i interna dokument om hot och lägg i er gemensamma dokumentdrive. Ta gärna hjälp av närmaste medarbetare alt. ansvarig. 

*Om polisen lägger ner en anmälan på felaktiga grunder kan man begära att nedläggningsbeslutet överprövas. För kostnadsfri hjälp med detta kan man vända sig till Intsitutet för Juridik och Internet( IJI ). Man kan även vända sig till dem för kostnadsfri hjälp om man vill kräva en kränkningsersättning vid utsatthet för brott om överprövningen inte lyckas.

Följder av hot

 • Stressymptom
  • Vi reagerar alla olika efter att ha upplevt en hotfull eller våldsam situation. Det finns individuella skillnader i symtomens intensitet, men det är mycket viktigt att de tas på allvar och följs upp.
 • Psykiska stressymptom kan vara följande:
  • mardrömmar eller dålig nattsömn
  • en oro som du normalt inte känner igen som ditt eget sätt att vara och agera
  • du upplever dig vara upprörd, vilket du inte känner igen som ditt eget sätt att vara
  • du orkar inte längre vara social till exempel med dina arbetskamrater och dina närmaste  
  • du upplever ovanlig irritation
  • du får tvångsmässiga minnesbilder av händelsen. Om sådana symtom upplevs bör man alltid söka hjälp till exempel hos företagshälsovården eller vårdcentralen.
 • Viktigt är att organisationen följer upp den som utsatts och vet om möjliga följder!