Fakta Vad är en bot?

En bot är ett dataprogram som utför automatiska uppgifter. Till exempel samla in mailadresser för att skicka spam-mail eller sprida falsk information på olika sociala medier.

Det har blivit allt vanligare att påträffa en bot på internet och det kan i vissa fall innebära bedrägerier eller allmänna trakasserier. 

Botar kommer i olika former, och det finns botar som inte uppsåtligen vill göra något illa, till exempel chattbotar. Chattbotar är till för att imiterar konversationer med människor genom att använda artificiell intelligens.

Däremot utvecklas det botar som används till att sprida hat och hot på internet via olika plattformar eller nätrum. Ett vanligt exempel på en sådan bot är twitter-botar, som används för att skapa opinion och sprida falsk information om till exempel politik, politiserade händelser och offentliga personer.

Stor spridning kan leda till hat, hot och trakasserier mot enskilda individer

Om du råkat ut för detta så sök hjälp mot haten, hoten och trakasserierna - polis, din organisation, arbetsgivare eller skola har alla skyldighet att hjälpa dig.

Däremot finns det idag ingen lagstiftning mot botar och deras funktion, utan det brottsliga är följderna av botarnas spridning alternativt om det de sprider är förtal eller hatbrottsrelaterat. Dock är det de som först publicerat, eller de enskilda individer som sprider, som kan bli fällda.