Fakta Gott exempel och inspiration för värdegrund

Utdrag och reflektion från GUTS värdegrund (medlemstal), att bli inspirerad av och reflektera kring. Vi har valt ut exemplet då det vilar på en mycket inkluderande grund och har en tydlig målgrupp.

Guts är en fritidsgård för tjejer och transpersoner i Angered (Göteborg). De kallar sin värdegrund för medlemstalet. När någon ny besökare kommer får den sätta sig ner med en ledare som går igenom talet individuellt med den.

Även om ni enbart träffar aktiva via internet går det fortfarande att gå igenom detta tillsammans, virtuellt. Det gå också att tydligt kommunicera värdegrunden via facebook eller andra sociala medier. OBS! Detta är endast ett utdrag ur talet, det är längre i sin helhet.

Ur GUTS medlemstal (värdegrund)

GUTS är en frizon

”Att GUTS är en frizon för alla innebär att alla som är med ställer upp på detta:

Om du har negativa eller sårande åsikter om hur någon annan är, ser ut eller lever får du inte säga det på GUTS. Inte viska, inte ropa eller visa med ditt kroppsspråk. På GUTS ska du inte kalla andra för kränkande saker

( …)

Sexuella trakasserier är inte accepterat. Det spelar ingen roll om det är på skämt eller inte.

(...)

Ibland kan detta vara svårt att komma ihåg eller följa för man är så van att prata eller tänka på ett visst sätt. Om du känner att det är svårt att vara snäll, säg till så hjälper vi dig med det. Vi förstår att du också vill att GUTS ska vara ett fantastiskt ställe för dig och alla andra.”

Reflektioner att ta med er:

  • Många värdegrunder skulle endast ha med den översta formuleringen ”GUTS är en frizon” och inte förklara närmare vad som menas med det, vilket ger ett för stort utrymme för olika tolkningar och större risk att det inte får betydelse i verkligheten.
  • Skrivet till målgruppen, i detta fall unga personer som identifierar sig som tjejer och/eller transpersoner.
  • Även om er organisation inte vänder sig enbart till tjejer och/eller transpersoner, och ni idag inte vet, eller känner till, att ni har personer med transerfarenhet bland era aktiva eller anställda, så är det är viktigt att arbeta förebyggande så att ni skapar plats och möjliggör att fler ska känna sig välkomna och trygga hos er.
  • Då alla får en genomgång av den när de börjar så är den välkänd i verksamheten också.
  • Sista meningen: utgår från att besökarna också vill väl och ha det bra. Skapar gemenskap i värdegrundsarbetet och känslan av att ”vi gör det ihop!” snarare än att det är regler som tvingats på någon.