Fakta Fat shaming

Begreppet fat shaming synliggör den marginalisering de av oss som avviker mot smalhetsnormen upplever.

På internet upplever många hat och nedvärderande kommentarer riktade mot vårt utseende och våra kroppar. Förutom kränkande kommentarer om utseende så får personer som utsätts för fat shaming också höra anmärkningar kring livsstil och privatliv. Smalhetsnormen påverkar alla i samhället, men på olika sätt.

Kroppspositivism

Som en reaktion mot fat shaming finns kroppspositiva aktivister som lyfter olika typer av kroppar i ett syfte att få stopp på stigmatiseringen av kroppar som bryter mot smalhetsnormen. Kroppspositivism handlar om att skapa acceptans och utrymme för alla kroppar och uppmuntrar människor till att älska sin kropp som den är.

Undvik fat shaming genom att 

  • Kommentera inte andras utseende eller kropp.
  • Anta inte att alla människor strävar efter att gå ner i vikt, eller att viktnedgång alltid är något positivt.
  • Utgå inte från att en person är sjuk eller frisk utifrån hur deras kropp ser ut.
  • Kommentera inte personers livsstil eller livsval.