Fakta Ett hbtq-perspektiv på näthat

Du har rätt att vara den du är och att leva utan rädsla för hat, våld eller trakasserier på grund av din sexualitet eller identitet, även på nätet.

Vi vet att du som har en sexualitet utanför normens ramar löper större risk att utsättas för näthat än de som uppfyller samhällets normer kring kön och sexualitet. Näthat mot homo-, trans- bisexuella och queera är alla typer av kommunikation eller kontakt online som uppmuntrar, stöttar eller uttrycker hat, diskriminering och kränkningar kring sexualitet eller identitet. Det kan handla om skällsord eller att uppmuntra våld mot hbtq-personer som grupp.

Transpersoner är särskilt utsatta för näthat. Därför har Näthatshjälpen skrivit en specifik guide till hur vi alla kan arbeta för att skapa transinkluderande nätrum.

Skapa inkluderande nätrum för transpersoner.

Tips Motverka cis-normen!

Cisnormativitet är antagandet att det finns två kön: kvinna och man och att alla identifierar sig som det kön som har tillskrivits dem vid födseln. Anta inte personers kön, fråga istället efter pronomen.

Tips Anmäl kränkande inlägg och kommentarer till admin

Om du läser kränkande och opassande inlägg eller kommentarer på sociala medier kan du alltid anmäla detta till admin.

Tips Be personen sluta - kanske

Även om det kan vara jobbigt, hotfullt eller svårt så kan det vara bra att be personen att sluta eller upphöra med sina kontaktförsök. Gör dock inte detta om du känner att du riskerar din egen trygghet. 

Anledningen till varför det är viktigt är då det vid polisanmälan, ofta krävs att du har fått den andra personen att förstå att hens beteenden inte är önskvärda. Dock så är det för kvinnor eller andra marginaliserade grupper, framförallt transpersoner, ofta livsfarligt att säga ifrån. Lita på din instinkt. Kontakta polis eller andra stödverksamheter direkt.

Tips Blocka och skydda dina sociala medier

Tips Be om hjälp att bemöta näthat!

Du är inte ensam. Om du vill ha hjälp att bemöta näthat i kommentarsfält kontakta facebook-gruppen #jagärhär för att få hjälp och stöd av goda krafter som verkar för ett bra och öppet nätklimat. 

#jagärhär's facebooksida

Tips Om du inte blir lyssnad på

Om du inte blir lyssnad på så finns det många intresseorganisationer som arbetar med specifika diskrimineringsgrunder eller minoritetsperspektiv. Gå vidare och sök stöd hos dessa, du är inte ensam! Det är vanligt att minoritetsperspektiv inte förstås, det kallas gaslighting. 

Vår stödsida är uppbyggd utefter olika sakfrågor, kolla upp vilka du ska kontakta.

Gaslighting.

Att bli outad

Du som homo-, trans- bisexuell och queer har rätt att själv bestämma över vem som känner till din sexualitet eller identitet. Att outa någon utan samtycke eller att hota att göra det är en vanlig form av näthat. Outing kan göras till exempel till dina föräldrar, släktingar eller arbetsplats. Det kan exempelvis handla om att sprida bilder på dig och din partner. Detta kan dessutom vara olagligt om informationen används för att utpressa dig på något sätt. 

Det kan även handla om att avslöja din hiv-status eller icke-normativa relationsform för personer du inte vill ska veta om den eller där det innebär risker. Det är din upplevelse av kränkningarna som räknas.

Tips Samla digitala bevis!

Dokumentera och spara allt som kan användas för att utreda det som hänt.

Guide: Samla digitala bevis

Tips Svara aldrig i affekt!

Svara inte i affekt. Besvara inte personen som angriper dig med att angripa personen tillbaka, be enbart personen sluta. Ofta vill man inte svara alls, det är mer än förståeligt, men för en polisanmälan kan det vara viktigt att det går att bevisa på att du bett personen sluta, också när det gäller sexuella trakasserier. 

Din upplevelse är det centrala

Om du känner att du är utsatt på grund av din sexualitet eller identitet så är det så. Det spelar heller inte någon roll om just de ord eller etiketter som du blir utsatt för stämmer eller inte. Du kanske identifierar dig som pansexuell men hatet är homofobt. Det faller ändå inom ramen för att du utsätts just på grund av din identitet eller sexualitet, alltså vem du är och hur du lever.

Tips Varför utsätts du?

Om du misstänker att det sker på grund utav vem du är på basis av ras/etnicitet, religion, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktion, sexualitet eller ålder - så kan det också handla om olaga diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, hatbrott eller hets mot folkgrupp.

Hatbrott.

Trakasserier.

Lagen ska specifikt skydda hbtq personer, även på internet

De av oss som identifierar oss som hbtq är, enligt svensk lagstiftning, en specifikt skyddsvärd grupp - det betyder att vi omfattas av hatbrottslagstiftningen. Det betyder också att näthatet inte behöver vara riktat till en specifik individ, utan hot och hat mot oss som kollektiv är olagligt enligt lagen om hets mot folkgrupp. 

Hatbrott.

Hets mot folkgrupp.

Tips Ta din mentala hälsa på allvar

Sätt din mentala hälsa först. Ibland kan det vara viktigt att ta en paus från sina sociala medier konton. Låt någon annan ta hand om eller rensa i dina sociala medier.

Stöd och hjälp. 

Tips Polisanmäl!

Polisanmäl, även om det inte leder till dom så är det viktigt att anmäla så att statistiken kan synliggöra att internet är på riktigt.

Polisanmälan.