Fakta Internet stalking

I Sverige skiljer vi inte på fysisk stalking eller stalking på internet. Båda är ett brott och kallas olaga förföljelse.

Stalking på internet innebär att förövaren använder internet och sociala medier för att förfölja, kontakta och kartlägga dig som utsätts. Det kan ske på olika sätt, men om det sker systematiskt, under en längre tid, eller upplevs som obehagligt eller hotfullt så ska du alltid kontakta polisen.

Exempel på sätt att stalka online är en kombination av att kommentera eller like-a dina bilder, statusuppdateringar, inlägg etc, kontakta dig via DMa, e-maila, tagga, poke-a, använda sig av fejkkonton för att kunna nå dig via flera kanaler - trots att du vid upprepade tillfällen bett personen sluta. Detta beteende leder ibland till fysisk eller offline stalking, men det måste inte göra det. 

Ta bort dina kontaktuppgifter online.

Tips Samla digitala bevis!

Dokumentera och spara allt som kan användas för att utreda det som hänt.

Guide: Samla digitala bevis

Tips Blocka och skydda dina sociala medier

Tips Ta bort kommentarer

Det går alltid att ta bort andras kommentarer på dina inlägg och bilder på sociala medier. Du kan även ta bort eller redigera dina egna kommentarer på andras inlägg.

Tips Anmäl kränkande inlägg och kommentarer till admin

Om du läser kränkande och opassande inlägg eller kommentarer på sociala medier kan du alltid anmäla detta till admin.

Tips Stalking, polisanmäl alltid!

Polisanmäl alltid. Med tillräckliga bevis kan du bli berättigad skyddsåtgärder, som kontaktförbud.

Polisanmälan. 

Tips Svara aldrig i affekt!

Svara inte i affekt. Besvara inte personen som angriper dig med att angripa personen tillbaka, be enbart personen sluta. Ofta vill man inte svara alls, det är mer än förståeligt, men för en polisanmälan kan det vara viktigt att det går att bevisa på att du bett personen sluta, också när det gäller sexuella trakasserier. 

Tips Du är inte ensam, ta stöd!

Ta hjälp av människor i din närhet, du ska inte behöva vara själv i detta. Näthat faller inom arbetsgivarens-, skolans-, föreningens- eller organisationens ansvar. 

Stöd och hjälp

Tips Sexuella trakasserier och sexuellt ofredande, sök stöd och hjälp

Att bli utsatt för övergrepp är aldrig ditt fel, du kan aldrig ha sagt, antytt eller visat upp dig på ett sätt som ger en annan människa rätt att utsätta dig för övergrepp. Även om du känner eller är i en relation med personen som utsätter dig så är det fortfarande ett brott och du har rätt till skydd och hjälp.

Stöd och hjälp.

Tips Ta din mentala hälsa på allvar

Sätt din mentala hälsa först. Ibland kan det vara viktigt att ta en paus från sina sociala medier konton. Låt någon annan ta hand om eller rensa i dina sociala medier.

Stöd och hjälp. 

Bra att tänka på för dig som utsätts

För att något ska ses som stalking (olaga förföljelse) så måste inte du ha bett personen att uttryckligen sluta då det juridiskt finns en förståelse av att man kan bli psykologiskt nedbruten och därför inte orka, eller våga, säga ifrån. Dock underlättar det bevisföringen om du orkat berätta för någon i din närhet vad som händer dig och som kan vara ett eventuellt vittne.

Polisens hemsida

Källor:

Polisen, BBC, 4 kapitlet 4 b § Brottsbalken