Guide Kartläggning genom självskattning

Självskattning är inget prov utan ett verktyg och hjälpmedel för att få överblick över verksamheten inför ett förändringsarbete.

Genom att skaffa oss nulägeskoll kan vi rikta insatser rätt och bedriva ett effektivt arbete. Låt flera i er organisation fylla i självskattningsdokumentet. Det är ett perfekt första steg för att se var ni står nu och vilka resultat era insatser ger.