Guide Kartläggning med samtalsgrupper

Det är viktigt att bjuda in aktiva och/eller anställda för att de ska få komma till tals i hur de upplever näthat och var de ser risker att näthat kan uppstå. Vårt tips är att använda samtalsgrupper där de som finns i er organisation får utrymme att diskutera dessa frågor.

Genom att ta del av samtalsgruppens insikter får ni en bra grund att stå på kring vad ni ska satsa era resurser på i ert arbete för att förebygga och åtgärda näthat.

Tänk på

Viktigt att tänka på är att det alltid kommer finnas aktiva eller anställda som inte känner sig bekväma med att säga sin mening i gruppdiskussioner, särskilt om gruppen är större. En bra sak är därför att variera samtalsmetoder så den som exempelvis behöver längre betänketid eller inte vill prata i storgrupp också kan komma till tals.

Det kan dessutom vara bra att även ha andra möjligheter att påverka som exempelvis genom att skicka in sina synpunkter anonymt, via mail eller en åsiktslåda på ert kontor eller i er samlingslokal.

Se till att insamlingen av underlag sker under en bestämd tid, så att ni också avslutar kartläggningen i rimlig tid, och därefter kan planera era insatser. Annars är risken att ni fastnar i kartläggning och aldrig kommer till att faktiskt genomföra förändring.

Gör så här:

 1. Utse en samtalsledare som processleder samtalet och som tar ansvar för att alla kommer till tals.
 2. En bra idé kan vara att utse någon/ några andra personer till exempelvis tidsvakt och demokrativakt för att inte processledaren ska ha alla ansvar.
 3. Ta fram spelregler för hur ni vill ha diskussionsklimatet så att alla känner sig trygga och får sina behov tillgodosedda.
 4. Använd frågorna nedan eller kom på egna för att lyfta temat näthat hos er ur olika vinklar.
 5. Sammanställ det viktigaste som kommer fram ur samtalen i ett gemensamt dokument så att ni kan ta vidare det som kommer fram i en insatsplan.

Förslag på frågor:

 • Var finns ni som aktiva eller anställda, på internet?
  • Till exempel genom vilka medel pratar ni med varandra?
 • Vad har ni för samtalston?
 • Tror ni att alla känner sig inkluderande och trygga när ni pratar med varandra?
 • Är alla alltid inbjudna när ni samtalar om event, händelser eller andra saker som ni gemensamt upplever eller ska göra?
 • Vilka gemensamma nätrum har ni som organisation?
  • Ett gemensamt utrymme kan vara en facebook-grupp, en facebooksida, ett kommentatorsfält, en whatsapp- eller mailtråd, er instagram m.m.
 • Har ni sett eller upplevt näthat i era gemensamma utrymmen på internet?
 • Människor drabbas olika av näthat vilket kan kopplas till olika maktordningar eller förtryck. Vilka olika möjliga diskrimineringar eller utsattheter tror ni det kan finnas i er grupp?
  • Till exempel så kan man bli utsatt på grund av kön, sexualitet, etnicitet/rasifiering, funktionsnedsättning, religion/ tro, ålder, könsidentitet och/ eller könsuttryck.
 • Hur kan ni hjälpa varandra och stötta varandra mot näthat?
 • Vet ni vart ni ska vända er om näthat uppstår internt?
  • Till exempel mellan er, i era egna kanaler, där ni pratar med varandra.
 • Vet ni vart ni ska vända er om näthat kommer utifrån?
  • Till exempel via troll, meningsmotståndare eller andra.
 • Vad skulle man kunna göra, tror ni, för att förebygga att hot och hat uppstår?
  • Till exempel regler, förhållningssätt och bemötande.
 • Vilken typ av stöd eller hjälp skulle ni vilja få, om ni utsätts för näthat?