Fakta Lärarhandledning

Lärarhandledningen består av övningar och frågor där eleverna ges tillfälle att med Näthatshjälpen som stöd lära sig mer om begreppet näthat, vad lagen säger, vart man kan hitta vidare information och stöd samt reflektera över det egna beteendet på nätet.

Denna lärarhandledning är riktad till dig som ser skolans viktiga roll i arbetet mot näthat och för ett mer demokratiskt samhälle, där personer eller organisationer som drabbas kan få ett bättre stöd och skydd online. Handledningen syftar till att synliggöra och skapa förståelse för hur olika former av näthat kan se ut och hur man kan gå tillväga om man själv utsätts eller ser någon annan utsättas för näthat. Materialet består av övningar och frågor där eleverna ges tillfälle att med Näthatshjälpen som stöd lära sig mer om begreppet näthat, vad lagen säger, vart man kan hitta vidare information och stöd samt reflektera över det egna beteendet på nätet. 


Både grundskolans läroplan och ämnesplaner ger stöd för att arbeta med ungas nätvanor. Skolverket har även publicerat stödmaterialet Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå som beskriver hur man kan utbilda elever om digitala verktyg och deras närvaro på internet. För att följa läroplanen kan alla i skolan jobba efter dessa riktlinjer.
 

LADDA NER LÄRARHANDLEDNINGEN HÄR.