Fakta Make Equals kommunikatör har ordet

Vi har ansvar för våra sociala medier – därför arbetar vi aktivt med moderering och kommentarspolicy.

När vi har gäster på kontoret låter vi inte dem kränka varandra utan att vi griper in, säger ifrån eller på annat sätt markerar mot kränkningen. På samma sätt vill inte vi att våra sociala medier-kanaler ska användas för att våra följare ska kunna kränka varandra – eller för att sprida åsikter och värderingar som bryter mot vår värdegrund.

Vårt ansvar

Enligt lagen om elektriska anslagstavlor (eller BBS-lagen som den också kallas) har vi som ägare till exempel en facebooksida eller ett instagramkonto dessutom ett juridiskt ansvar att plocka bort kommentarer som skulle kunna bryta mot svensk lag.

Tydligt utskriven kommentatorspolicy

På Make Equal har vi en kommentarspolicy som vi tillämpar när vi modererar kommentarer i våra sociala medier, och vi ser även till att vara förberedda och ha extra koll på våra kommentarsfält när vi delat något som vi misstänker kommer generera mycket diskussion – för att förhindra att kommentarer som bryter mot våra regler får ligga kvar för länge. Kommentarspolicyn är publik och redogör tydligt för vilka kommentarer som vi tar bort från våra kanaler – samt vilka personer vi blockerar.

När en diskussion bryter ut

Om en diskussion i våra kommentarsfält ligger på gränsen för vad vi tillåter – om det till exempel inte handlar om en direkt kränkning utan mer är personer som antyder eller frågar något som kan uppfattas kränkande – brukar vi avvakta och se hur diskussionen utvecklar sig.

Bidrar diskussionen till folkbildning och håller sig på en saklig nivå eller riskerar den snarare att spåra ur? Står tveksamma påståenden oemotsagda eller har någon bemött på ett bra sätt? Ibland är avvägningarna svåra – men viktigast är att vi tar ansvar för och är medvetna om hur våra kommentarsfält påverkar våra följare! Vill vi att personer ska låta bli att kommentera för att de uppfattar att tonläget är för hårt? Att personer som enbart är ute efter att trolla och deraila diskussioner ska få företräde? Nej, vi vill givetvis ha ett öppet och tillåtande samtal i våra kommentarsfält – men aldrig på bekostnad av andras yttrandefrihet.

Inkluderande nätrum

Minoritetsgrupper och andra som redan möter kränkningar och utsatthet i sin vardag ska kunna känna sig trygga i våra kommentarsfält. Vi vet ju nämligen att vissa grupper är extra utsatta för näthat och vi arbetar för att förändra detta på en samhällsnivå – och då måste vi även börja med oss själva och våra egna kanaler.

Kristina Wicksell, kommunikatör Make Equal