Fakta Nättroll och rättshaverister

Det kan ibland vara svårt att avgöra om du har att göra med ett nättroll eller en rättshaverist. Det kan vara bra och veta ifall du vill bemöta personen.

Ett troll har en tydlig agenda och agerar på ett strukturerat och medvetet plan med syfte att få dig ur balans. Retorik, distraktioner och en överlägsen förståelse för ämnet är metoder för trollning för att få dig att göra något omedvetet. En rättshaverist däremot, ser sig själv som ett offer där maktmissbrukande myndigheter är de skyldiga. En rättshaverist är ofta påstridig och hotar inte sällan med att anmäla till olika instanser eller medier. Samtal spelas ofta in och ett juridisk språk samt starka metaforer används frekvent.

Troll

 • Använder ofta provocerande ord
 • Är konfliktsökande
 • Lämnar sällan någon personlig information (är ofta anonym eller har falsk identitet)
 • Försöker medvetet leda in konversationen på kontroversiella ämnen
 • Vet vilka ämnen som engagerar den aktuella publiken
 • Lämnar inkonsekvent information: utger sig för att vara ett barn, men skriver vuxet; utger sig för att vara vuxen, men skriver som ett barn
 • Postar sällan specifikt utifrån ämnet, utan generellt utifrån en egen agenda
 • Använder gärna anekdotisk bevisföring (”Jag har varit med om detta så jag vet”) för att få andra ur balans
 • Om ingen svarar följer de gärna upp sina egna inlägg
 • Gör inlägg med många olika alias
 • Sluter upp med andra

Trollfabriker

Vad är en trollfabrik? En trollfabrik är en organisering av nättroll och bloggare som har till uppgift att sprida propaganda eller uppskrämmande och falsk information. Ofta används botar (internetrobotar) för att skapa fejkkonton som sedan sprider och delar information med målet att skapa förvirring eller skrämmas. Det är heller inte ovanligt att emailadresser sprids i alternativa forum vilket resulterar i organiserade mailsvansar - där din inkorg kan bli överfylld av hatiska mail.

Låt någon annan rensa och samla in digitala bevis. Polisanmäl. Det finns olika sätt att hantera sådana situationer, vissa väljer att hänga ut delar av emailen (dock med överstyket namn på avsändaren - vilket är viktigt för att inte själv hamna i svårigheter). Gör vad som känns rätt för dig. Var inte ensam, och ta hjälp i rensningen.

Bemöta troll.

Drev.

Internetbot

Tips Blocka och skydda dina sociala medier

Tips Varför utsätts du?

Om du misstänker att det sker på grund utav vem du är på basis av ras/etnicitet, religion, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktion, sexualitet eller ålder - så kan det också handla om olaga diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, hatbrott eller hets mot folkgrupp.

Hatbrott.

Trakasserier.

Tips Trakasserier (mobbning) kan vara diskriminering eller hatbrott

Om det sker på grund utav vem du är på basis av ras/etnicitet, religion, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktion, sexualitet eller ålder - så kan det också handla om olaga diskriminering, sexuella trakasserier, hatbrott eller hets mot folkgrupp. 

Hatbrott.

Diskriminering.

Tips Ta din mentala hälsa på allvar

Sätt din mentala hälsa först. Ibland kan det vara viktigt att ta en paus från sina sociala medier konton. Låt någon annan ta hand om eller rensa i dina sociala medier.

Stöd och hjälp. 

Tips Ta bort dina uppgifter på internet

Om du är utsatt för näthat eller ett drev, ta bort dina personuppgifter på internet.

Ta bort personuppgifter

Tips Svara aldrig i affekt!

Svara inte i affekt. Besvara inte personen som angriper dig med att angripa personen tillbaka, be enbart personen sluta. Ofta vill man inte svara alls, det är mer än förståeligt, men för en polisanmälan kan det vara viktigt att det går att bevisa på att du bett personen sluta, också när det gäller sexuella trakasserier. 

Tips Svara aldrig på hot!

Svara inte! Det kan eskalera situationen och kan försvåra en rättsprocess. Polisanmäl alltid.  

Tips Svar på tal

Om du vill svara, eller ge svar på tal så tycker vi på Näthatshjälpen att du ska göra det. Du har rätten att stå upp för dig själv. Vi vill dock tipsa om att aldrig skriva i affekt, utan snarare ta en micro-paus från situationen och tänk över det du vill besvara.

Läs igenom din text en extra gång innan du publicerar. Dels för att vi alla är en del av att skapa samtalskultur på internet, inkluderande samtal är något vi alla behöver bidra till, och dels på grund utav att om någon kränker eller trakasserar dig på internet och du i affekt besvarar personen på liknande vis - så slutar det du utsattes för vara en brottslig handling.

Tips Samla digitala bevis!

Dokumentera och spara allt som kan användas för att utreda det som hänt.

Guide: Samla digitala bevis

Tips Om du utsätts för hot, var inte ensam

Var inte ensam. Även om hotet sker online så kan det få konsekvenser offline, se till att inte vara själv.

Stöd och hjälp.

Tips Be om hjälp att bemöta näthat!

Du är inte ensam. Om du vill ha hjälp att bemöta näthat i kommentarsfält kontakta facebook-gruppen #jagärhär för att få hjälp och stöd av goda krafter som verkar för ett bra och öppet nätklimat. 

#jagärhär's facebooksida

Tips Be personen sluta - kanske

Även om det kan vara jobbigt, hotfullt eller svårt så kan det vara bra att be personen att sluta eller upphöra med sina kontaktförsök. Gör dock inte detta om du känner att du riskerar din egen trygghet. 

Anledningen till varför det är viktigt är då det vid polisanmälan, ofta krävs att du har fått den andra personen att förstå att hens beteenden inte är önskvärda. Dock så är det för kvinnor eller andra marginaliserade grupper, framförallt transpersoner, ofta livsfarligt att säga ifrån. Lita på din instinkt. Kontakta polis eller andra stödverksamheter direkt.

Rättshaverist

 • En rättshaverist brukar ställa upprepade och aggressiva krav
 • Kommer med dramatiska anklagelser
 • Har en verklighetsuppfattning som skiljer sig från andras och har därför svårt att förstå andra tankar och perspektiv
 • Haverister släpper sällan en oförrätt utan gör det till en oändlig kamp
 • Typiska beteenden är: långa berättelser, understrykningar och meddelanden skrivna med versaler, skickar många mejl, begär ut handlingar och dokument

   Bemöta rättshaverister.