Fakta Gott exempel säkerhetspolicy - opinion- eller intresseorganisation

Gott exempel för opinionsbildande- eller intresseorganisationer.

OBS. det goda exemplet går längre än att enbart fokusera på näthat - detta beror på att Näthatshjälpen trycker på att internet är på riktigt och hat som mottas via internet ofta målas upp som fysiska hot, vilket påverkar hur ni måste arbeta med hela er organisation. Använd gärna vårt goda exempel när ni tar fram en säkerhetspolicy inför, under och efter situationer där hat och hot har uppstått.

Dokumentet fokuserar på sociala medier under ett av sina avsnitt - men tar också upp hur det ofta spiller över i det fysiska rummet. Om ni har problem med näthat så är det viktigt att planera och skanna av hotbilder inför, under och efter era arrangemang.