Fakta Sexuella trakasserier och sexuellt ofredande

Sexuella trakasserier på internet är på riktigt. Dickpicks, sexuella meddelanden eller obehagliga kommentarer är exempel på hur det tar sig i uttryck på internet.

När en person online tar någon form av kontakt, via meddelanden, direktmeddelanden, kommenterar på dina bilder, pingar etc. och anspelar på kroppen, sex, nakenhet, ger ovälkomna komplimanger eller kommer med ovälkomna inbjudningar så är det sexuella trakasserier.

Detta beteende kan vara brottsligt, det beror på situationen. Det är alltid värt att anmäla personen till administratören av sidan, och till polisen för att få hjälp att avgöra om det är ett brott. Du kan också använda vår exempelguide, men den täcker inte in allt, så stäm av med polis om du är osäker. 

Identifiera sexuella övergrepp.

Maktanalys av sexuella trakasserier

Trakasserier och sexuella trakasserier uppkommer ofta på grund av en maktobalans, där den ena parten anser sig kunna ta för sig, och mer eller mindre medvetet utnyttjar sin position.

Att inneha en priviligerad position, vare sig det är knutet till en arbetshierarki, eller kommer av en social ordning eller status, gör att man bör utöva självkritik så att man inte bidrar till, eller är en del av problemet.

Hantera sexuella trakasserier på internet

Det är bra för bevisföringen om du uttrycker att kontaktsökandet är ovälkommet. Ofta är det kanske svårt, till exempel om personen står en nära, är i ens närmiljö eller har en överordnad roll. Bara för att du inte orkar eller vågar att säga till så gör det inte personens beteende okej. Sök stöd och ta det vidare. 

Tips Samla digitala bevis!

Dokumentera och spara allt som kan användas för att utreda det som hänt.

Guide: Samla digitala bevis

Tips Svara aldrig på hot!

Svara inte! Det kan eskalera situationen och kan försvåra en rättsprocess. Polisanmäl alltid.  

Tips Ta din mentala hälsa på allvar

Sätt din mentala hälsa först. Ibland kan det vara viktigt att ta en paus från sina sociala medier konton. Låt någon annan ta hand om eller rensa i dina sociala medier.

Stöd och hjälp. 

Tips Be personen sluta - kanske

Även om det kan vara jobbigt, hotfullt eller svårt så kan det vara bra att be personen att sluta eller upphöra med sina kontaktförsök. Gör dock inte detta om du känner att du riskerar din egen trygghet. 

Anledningen till varför det är viktigt är då det vid polisanmälan, ofta krävs att du har fått den andra personen att förstå att hens beteenden inte är önskvärda. Dock så är det för kvinnor eller andra marginaliserade grupper, framförallt transpersoner, ofta livsfarligt att säga ifrån. Lita på din instinkt. Kontakta polis eller andra stödverksamheter direkt.

Tips Anmäl kränkande inlägg och kommentarer till admin

Om du läser kränkande och opassande inlägg eller kommentarer på sociala medier kan du alltid anmäla detta till admin.

Sexuella trakasserier från polis och rättsväsende

Om det är polis eller rättsväsendet som utsätter dig, sök stöd via justitieombudsmannen för att få hjälp till att upprätta en anmälan. Det finns särskilda personer som ska ta hand om fall som involverar rättsväsendet, ring 11414 och berätta om situationen så ska de kunna leda dig rätt.

Det är förståeligt att detta upplevs som extremt obehagligt och att det urholkar förtroendet för rättsväsendet.

Tips Du är inte ensam, ta stöd!

Ta hjälp av människor i din närhet, du ska inte behöva vara själv i detta. Näthat faller inom arbetsgivarens-, skolans-, föreningens- eller organisationens ansvar. 

Stöd och hjälp

Tips Om du inte blir lyssnad på

Om du inte blir lyssnad på så finns det många intresseorganisationer som arbetar med specifika diskrimineringsgrunder eller minoritetsperspektiv. Gå vidare och sök stöd hos dessa, du är inte ensam! Det är vanligt att minoritetsperspektiv inte förstås, det kallas gaslighting. 

Vår stödsida är uppbyggd utefter olika sakfrågor, kolla upp vilka du ska kontakta.

Gaslighting.

Din upplevelse är det centrala

Även om det inte skulle anses vara ett brott är det fortfarande inte ett okej beteende, sök stöd. Ingen rätt att kontakta dig på ett sätt som du finner obekvämt.

Nakenbilder och dickpicks kan vara olagligt

Om någon skickar ovälkomna nakenbilder på sig själv eller på andra eller visar upp sig naken i kamera online, så är det en fråga om sexuellt ofredande. Både sexuella trakasserier och sexuellt ofredande är olagligt. Dickpicks eller andra typer av nakenbilder är brottsligt och är likställt med blottning. Båda kräver samtycke.

Samtycke på internet 

För att kunna skicka sexiga bilder eller visa upp sig naken på internet så krävs samtycke, precis som i offlinevärlden.

En tumregel för att inte agera olagligt på nätet är alltså att fråga personen du vill inleda en sexuell konversation med om det är okej om vi/jag skickar sexiga bilder eller meddelanden till varandra. Och, se till att personen har utrymme att säg till om hen vill att sluta ha intim och sexuell kontakt. På så sätt håller vi oss inom lagens gränser och agerar respektfullt mot varandra på nätet. 

Inget du gjort eller gör ger någon annan rätt att sexuellt trakassera dig! 

Om en person utsätter dig för dessa brott är det aldrig ditt fel. Ingenting som du kan ha sagt, gjort, delat eller antytt online eller offline ger en person rätt att kontakta dig på detta sätt mot din vilja.

Tyvärr anser sig många personer berättigade att kontakta oss för att vi delar mycket eller är aktiva på sociala medier. Det är ingenting du ska behöva acceptera som en följd av din närvaro online. Du har rätt att vara den du är på internet.

Intersektionellt perspektiv på sexuella trakasserier

Ofta kan sexuella trakasserier och ofredanden ha inslag av andra typer av trakasserier eller diskrimineringsgrunder, personen kan då bli fälld på fler punkter än bara en.

Marginaliserade grupper såsom etniska minoriteter, transpersoner och kvinnor drabbas hårdare. Då kan det vara värt att också söka stöd i flera av dem föreningar som arbetar specifikt med dina diskrimineringsgrunder.

Tips Om någon hotar att sprida privat material om dig - kontakta polis!

Det är olagligt att sprida privat material på dig mot din vilja. Det är ytterligare ett brott om personen använder ditt privata material för att få dig att göra saker mot din vilja.

Olaga integritetsbrott

Sexuella trakasserier och sexuellt ofredande.

Tips Du är inte ensam, ta stöd!

Ta hjälp av människor i din närhet, du ska inte behöva vara själv i detta. Näthat faller inom arbetsgivarens-, skolans-, föreningens- eller organisationens ansvar. 

Stöd och hjälp

Tips Om du inte blir lyssnad på

Om du inte blir lyssnad på så finns det många intresseorganisationer som arbetar med specifika diskrimineringsgrunder eller minoritetsperspektiv. Gå vidare och sök stöd hos dessa, du är inte ensam! Det är vanligt att minoritetsperspektiv inte förstås, det kallas gaslighting. 

Vår stödsida är uppbyggd utefter olika sakfrågor, kolla upp vilka du ska kontakta.

Gaslighting.

Skolan, arbetsplatsen och organisationens ansvar

I skolan, på arbetsplatsen, inom organisationen och i föreningar finns särskild lagstiftning mot sexuella trakasserier som gäller både online och offline. Om personen som utsätter dig för detta befinner i samma organisation så ta det vidare högre upp i organisationen. Alla dessa verksamheter ska ha personer som du ska kunna vända dig till i händelse av sexuella trakasserier. 

Om du blir osäker kan du alltid kontakta polis, intresseorganisationer eller facket för stöd och rådgivning. De har alla ett utredningsansvar och om de inte hjälper dig i situationen kan de bli skyldiga till diskrimineringsbrott. 

Diskrimineringsombudsmannen

Arbetsmiljöverket. 

Skolinspektionen. 

Diskrimineringsbyrå

Personer under 18 har särskilt skydd

Om du är minderårig bör du kontakta din förälder eller andra vuxna, kanske någon på skolan. Om det känns jobbigt kan du alltid höra av dig anonymt till BRIS eller tjejjouren. Om du är under 15 år så blir det per automatik ett grövre brott.

Stöd och hjälp 

Barnpornografibrott

Källor:

Polismyndigheten, DOarbetsmiljöupplysningen, UMO,1 kapitlet 4 § 5 punkten Diskrimineringslagen, 6 kapitlet 10 § Brottsbalken