Fakta Skolans ansvar

Om du som skolelev blir utsatt för kränkningar på internet av andra elever ska skolan utreda händelsen.

Du har som elev rätt till att känna dig trygg i skolan och det är viktigt att skolan hjälper dig om du mår dåligt eller blir mobbad. Internet är idag en del av skolmiljön, så det gäller också här.

Skolan har i sitt ansvar att se till att barn och ungdomar inte utsätts för mobbning i någon form. Alla former av mobbning som har koppling till skolan måste utredas, och det spelar ingen roll om detta är på fritiden eller på skoltiden. Därför är det viktigt att skolan tar internet på allvar och är närvarande även här. Om du upplever att skolan inte följer upp, utreder eller tar tag i händelsen kan du anmäla den till skolinspektionen.

Anmäl skolan.

Lagen och internet

Det är viktigt att komma ihåg att allt som är otillåtet offline också är otillåtet online. Detta ska också skolan vara medveten om, och de måste följa diskrimineringslagen, skollagen och arbetsmiljölagen.

Näthatshjälpen och Make Equals syn på mobbning

Make Equal och Näthatshjälpen anser att mobbning är ett annat ord för kränkningar och trakasserier - båda är brottsligt och om du utsätts och skolan inte tar sitt ansvar kan du polisanmäla individerna och anmäla skolan.

Intersektionellt perspektiv på hur näthat fungerar

Många som tillhör marginaliserade grupper eller på olika sätt inte har samma utgångspunkt som skolledningen eller lärarna upplever att de inte blir lyssnade på eller förstådda när de försöker ta upp kränkningar och trakasserier. Istället ogiltigförklaras upplevelsen. Ett sådant beteende kallas gaslighting och är inte okej. Din upplevelse är det centrala och skall aldrig bortförklaras. Ta det vidare till relevanta intresseorganisationer eller din förälder för korrekt bemötande och stöd.

Källor:

Skolinspektionen