Fakta Ge stöd till den som utsätts för näthat

Det finns flera sätt att stötta och hjälpa en vän som är utsatt för näthat.

Dels kan du aktivt agera och hjälpa till att söka och samla bevis, ta över din väns konto och sålla informationen som hen tar del av. Du kan också visa att du finns där för hen, lyssna, följa med vid besök hos Polisen och genom att regelbundet följa upp och fråga hur din vän mår.

Tips Erbjud dig att vara vittne till brott på internet!

Kontakta Brottsofferjouren, de hjälper vittnen, anhöriga och brottsoffer. Om du är osäker på om det är ett brott, och Näthatshjälpen inte kan stödja dig i detta, så kan Brottsofferjouren besvara den typen av frågor.

Kontakta Brottsofferjouren.

Tips Samla digitala bevis!

Dokumentera och spara allt som kan användas för att utreda det som hänt.

Guide: Samla digitala bevis

Tips Hitta näthat på internet


Misstänker du att det finns hatiska eller kränkande saker skrivna på fler ställen på internet kan det vara en bra idé att göra research för att hitta dessa. 

Guide: Hitta källan till näthatet

Tips Dölj kränkande kommentarer

Dölj eller anmäl kränkande kommentarer. Näthat verkar triggande, låt inte trakasserier eller kränkningar stå kvar. På Facebook finns möjligheten att dölja kommentarer i stället för att radera. Då syns kommentaren fortfarande för den som skrivit den + hens vänner, men inte för någon annan. Om ni ska polisanmäla är det viktigt att kommentarerna finns kvar. Att ta bort en kommentar kan dessutom trigga den som skrivit att skriva mer.

Guide: Ta bort ditt Facebook-konto

Tips Fråga och följ upp hur din vän mår regelbundet!

Tips Ta över din väns sociala medier om personen utsätts för en hatstorm!

Sålla och vidarebefordra enbart vanliga meddelanden till din vän. Att behöva läsa näthat riktat mot sig själv är att återuppleva kränkningarna och utmattande.