Fakta Vad är en värdegrund och vad gör den?

Era grundläggande värderingar som formar en aktivs, eller organisationens, normer och handlingar.

Vad en värdegrund är och betyder, är upp till varje organisation att formulera, omsätta och praktisera. Forskning på området menar att värdegrunden formas av olika värderingar och normer vilket sätter ramarna för vad som anses som gott och rätt.

Det kan innebära bestämda grundprinciper, så som allas lika värde, men också den referensram som alla inom organisationer är införstådda med och lever efter.

Näthatshjälpens syn på vad en värdegrund är

Vi anser att värdegrunden behöver vara ett levande dokument och därför behöver formuleras i så konkreta termer som möjligt, istället för svepande floskler.

Om ni formulerar er värdegrund i konkreta termer, och med exempel ur verkliga situationer, möjliggör ni att alla inom organisationen kan använda värdegrunden som ett verktyg. Låt också alla vara en del i att utveckla er värdegrund så att alla känner sig representerade och peppade!

Inspirationsexempel och reflektion.

Vikten av att arbeta normkritiskt

Då värdegrunden utgör summan av era normer och värderingar så är det också viktigt att kritiskt granska och reflektera kring vilka normer och personer som för tillfället utgör organisationen. Om man har en, till synes, relativt homogen organisation så kan de redan satta normerna försvåra ett inkluderande värdegrundsarbete.

Ett inkluderande värdegrundsarbete utgår från att vi ska göra plats för att alla ska kunna vara aktiva eller arbeta inom organisationen, oavsett funktion, uttryck eller utseende och oavsett om alla redan finns representerade.

Processledning värdegrund. 

Processledning hinderspaning.