Kategori Organisationer och föreningar

Näthat berör organisationer på flera sätt i dagens samhälle. Hur kan vi stötta våra anställda eller aktiva om/ när de utsätts för näthat utifrån? Hur gör vi om en anställd eller aktiv näthatar mot någon annan inom verksamheten? Hur hanterar vi en situation där vi som organisation hamnar i ett drev eller utsätts för någon form av näthat?

Organisationer behöver arbeta mot näthat

Audrey Lebioda från föreningen #jagärhär.

På den här fliken har vi samlat råd, kunskap och tips för att stärka organisationers arbete mot näthat. Att ha beredskap och rutiner för att arbeta förebyggande mot näthat både externt och internt är viktigt för att skapa en trygg och inkluderande organisation för alla. Internet är på riktigt.