Guide Anmäl kränkande inlägg på Instagram

Näthatshjälpen har tagit fram en guide för hur du anmäler inlägg på Instagram. Det kan röra sig om kränkande eller på annat sätt olämpligt innehåll som bryter mot reglerna.

Så anmäler du en profil:

1. Klicka på de tre punkterna överst till höger om profilen.

2. Klicka på ”anmäl”.

3. Följ anvisningarna.

Så anmäler du ett inlägg:

1. Klicka på de tre punkterna ovanför inlägget.

2. Klicka på ”anmäl”

3. Följ anvisningarna.

Så anmäler du en kommentar:

1. Tryck på pratbubblan under inlägget för att få fram kommentarsfältet. Swipe:a vänster över kommentaren (iPhone) eller håll ner på kommentaren (Android).

2. Tryck på utropstecknet som kommer upp.

3. Välj antingen ”skräppost eller bluff” eller ”stötande innehåll”

4. Välj det alternativ som bäst stämmer in på hur inlägget bryter mot reglerna.

Är kommentaren under ditt eget inlägg kan du även välja att ta bort den. I steg två väljer du då istället papperskorgen som kommer upp så försvinner kommentaren. (Observera att det kan vara bra att spara en kopia av kommentaren någonstans innan du tar bort i det fall du också väljer att polisanmäla innehållet.)

Så anmäler du meddelanden som skickats via Instagram Direct:

1. Håll ner på meddelandet.

2. Klicka på ”anmäl”.

3. Välj det alternativ som bäst stämmer in på hur meddelandet bryter mot reglerna.

Så anmäler du innehåll vid användning av Instagram på webben:

För att anmäla en profil klickar du in på användarens sida och sen på de tre punkterna bredvid användarnamnet. Därefter väljer du ”anmäl användare”.

För att anmäla ett inlägg klickar du på de tre punkterna överst till höger i inlägget och sedan på ”anmäl olämpligt innehåll”.

Har du inte ett konto på Instagram kan du anmäla innehåll via detta formulär.

Här finns även ett formulär du kan använda om du blivit utsatt för identitetsstöld på Instagram.

Kom ihåg att de som tillhandahåller allmänna digitala tjänster där personer kan förmedla meddelanden, så som Instagram, är enligt lag skyldiga att ta bort samt förhindra spridning av innehåll som bryter mot vissa lagar. Mer om det finns att läsa här.