Guide Anmäl kränkande inlägg på Snapchat

Näthatshjälpen har tagit fram en guide för hur du anmäler innehåll på Snapchat. Det kan röra sig om kränkande eller på annat sätt olämpligt innehåll som bryter mot reglerna.

Så anmäler du en användare:

1. Klicka dig in på personens profil.

2. Klicka på de tre punkterna i översta högra hörnet.

3. Klicka på ”anmäl”.

Anmäl en Snap eller Story:

1. När du har Snapen eller Storyn uppe, tryck och håll ner tills en flagga visas nere i vänstra hörnet.

2. Klicka på flaggan.

3. Följ anvisningarna för att fullfölja anmälan.

Kom ihåg att de som tillhandahåller allmänna digitala tjänster där personer kan förmedla meddelanden, så som Snapchat, är enligt lag skyldiga att ta bort samt förhindra spridning av innehåll som bryter mot vissa lagar. Mer om det finns att läsa här.