Fakta Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen)

Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112), även kallad BBS-lagen, innebär att alla som tillhandahåller allmänna digitala tjänster där personer kan förmedla meddelanden är ansvariga för att ha uppsikt över tjänsten och ta bort samt förhindra spridning av meddelanden som bryter mot vissa lagar.

I praktiken innebär detta att ansvariga för tjänster med exempelvis chattforum eller meddelandefunktioner har skyldighet att ta bort material som bryter mot följande bestämmelser:

·      Olaga hot

·      Olaga integritetsintrång

·      Uppvigling

·      Hets mot folkgrupp

·      Barnpornografibrott

·      Olaga våldsskildring

·      Offentlig uppmaning i 3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Det gäller även om det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet. Denna information är hämtad från https://lagen.nu/1998:112.

Om du upptäcker eller utsätts för att brottslig information sprids i denna typ av forum är det alltså bra att veta om att ansvariga för tjänsten är skyldiga att ingripa. 

Tips Samla digitala bevis!

Dokumentera och spara allt som kan användas för att utreda det som hänt.

Guide: Samla digitala bevis

Tips Anmäl kränkande inlägg och kommentarer till admin

Om du läser kränkande och opassande inlägg eller kommentarer på sociala medier kan du alltid anmäla detta till admin.

Tips Ta din mentala hälsa på allvar

Sätt din mentala hälsa först. Ibland kan det vara viktigt att ta en paus från sina sociala medier konton. Låt någon annan ta hand om eller rensa i dina sociala medier.

Stöd och hjälp.