Kategori Intersektionella perspektiv på näthat

Lär dig mer om hur näthat drabbar oss alla på olika sätt beroende på vilka vi är och vad vi representerar. Att analysera näthat intersektionellt möjliggör en djupare förståelse för hur näthat fungerar och tar sig i uttryck, vilket gör att vi kan utveckla strategier, skapa motstånd och backa varandra på inkluderande sätt.

Under utveckling. 

Vad är näthat? Svensk lag på internet Polisanmäl För organisationer
  • Stöd att hitta vidare hjälp Backa varandra på internet Guider Hur skyddar jag mina konton? Intersektionella perspektiv på näthat Källkritik Mikro-aktivism
  • Dölj besök Om webbplatsen och näthatshjälpen