Kategori Svensk lag på internet

Internet är ingen laglös plats, allt som är olagligt är det också online. Internet är på riktigt. Vi vill hjälpa dig att komma fram till om du har blivit utsatt för ett brott. Näthatshjälpen och Make Equal vill dock trycka på att det är din upplevelse som är det centrala, du har alltid rätt till stöd och hjälp.

Här hittar du kunskapshöjande texter och handledning i hur lagen kan tolkas i relation till internet. Vi som arbetar på projektet Näthatshjälpen är inte jurister, men vi har samarbetat med en jurist i framtagandet av vårt material. Om du ändå känner dig osäker så kan du alltid höra av dig till polis eller brottsofferjouren.