Guide Ansvarsfördelning, vid situationer av näthat

Ladda ner vårt dokument för att ta fram en ansvarsfördelning. Arbeta med och mot näthat proaktivt!

Se till att alla inom organisationen har tillgång och vetskap om dokumentet, så att alla vet vilka de ska vända sig till i en situation av hat och hot på internet.

Att fylla i dokument tar max 10 minuter. Det är 10 minuter som förenklar, tillgängliggör och hjälper aktiva och anställda att veta vart de ska vända sig och vem de ska kontakta i situationer av näthat. Det är ett dokument som kan hjälpa till att skapa trygghet och tydlighet för er organisation.