Guide Hur man modererar ett nätrum

Tips och råd i hur man gör för att moderera ett nätrum.

Bra saker att ha på plats för att kunna moderera framgångsrikt:

 • Värdegrund. En värdegrund är viktigt att ha på plats för att kunna referera till när ni motiverar era modereringsbeslut.
 • Trivselregler. Hur ni modererar är en sak, vilka trivselregler medlemmarna behöver förhålla sig till är något annat. Modererar är något som ansvariga gör och trivselregler är hur gruppens medlemmar bör och ska förhålla sig till varandra. Det är att levandegöra er värdegrund. Både trivselregler och värdegrund är bra för att kunna motivera modereringsbeslut och skapa transparens. 

Saker att tänka på:

 • Ansvarsfördela er tid.
 • Bevaka kommentarsfält regelbundet.
 • Samla digitala bevis när någon begår en brottslig handling. Dölj kommentaren och radera den inte! Den kommer behövas för en eventuell polisanmälan.

Gott exempel på modererings- och trivselregler från facebookgruppen StreetGäris

Trivselregler

 • Använd ett könsneutralt språk när du tilltalar alla i gruppen.
 • Skriv ut vilken stad det gäller när du tipsar/frågar.
 • Varna för känsligt innehåll genom att använda CW eller TW**. Om någon ber dig om det, skriv ut det.
 • Alla kan inte googla till sig ny kunskap. Dela med dig av din egen eller scrolla förbi om du inte orkar förklara och låt någon annan ta det.
 • Skriv en egen reflektion eller frågeställning när du ex. länkar en artikel.
 • Separatistiska trådar är OK och ska vara tydliga med vilka de riktar sig till.
 • Vara konstruktiv i din kritik mot andra, både andra medlemmar och offentliga personer. Undvik dogpiling (när många kritiserar samma sak om/mot en person utan att få respons eller i en väldigt snabb följd) då det inte underlättar dialog.

Det är inte tillåtet att

 • Sprida inlägg eller screenshots på sånt som skrivs i nätverket. Vill du dela med dig av något, be om lov först.
 • Sprida namn och/eller bild på privatpersoner i nätverket, speciellt inte när det gäller andrahandsinformation.
 • Be om (eller ge ut) receptbelagd medicin eller narkotikaklassade preparat.
 • Som journalist ställa frågor eller kontakta personer utifrån ens yrkesroll utan att vara tydlig med det.
 • Sälja eller köpa varor eller tjänster i gruppen.
 • Förminska, förolämpa eller uttrycka sig nedlåtande mot andra medlemmar.
 • Starta eller arrangera projekt, events eller undergrupper i StreetGäris namn utan styrelsens tillåtelse.

Varning sker vid

 • Trots tillsägelser upprepat bryta mot ovanstående regler, riktlinjer och förhållningssätt.
 • Trakasserier och hat på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexualitet, ras/etnicitet, klass, religion/tro, funktionsvariation eller ålder.
 • Spridning/delning av det som skrivs här.
 • Förolämpningar eller nedlåtande sätt att uttrycka sig på mot andra medlemmar.
 • Vi brukar påminna om regler i gruppen. Ibland låser vi eller raderar inlägg och kommentarer. Varningar sker på PM och efter tre (3) st blir man borttagen.

Bemötande sociala medier.

Nättroll och rättshaverister.