Guide Hur bemöter man ett nättroll?

Detta är Näthatshjälpens guide för att bemöta och hantera nättroll. På Make Equal använder vi oss av den när vi får problem med trollen.

  • Agera snabbt, om det är publikt.
  • Be någon annan läsa och tolka.
  • Agera inte i panik.
  • Svara aldrig i affekt.
  • Undvik försvarsläge.
  • Undvik ironi och raljerande.
  • Var personlig.
  • Använd enkelt språk.
  • Var saklig och tydlig.
  • Var transparent.

      Nättroll.