Guide En guide på hur du söker källor till bilder

Om du vill hitta källor till bilder kan du använda dig av verktygen Google image search och TinEye.

Genom att använda dig av dessa kan du se i vilka sammanhang och vid vilka tidpunkter bilden förekommit. Du kan också hitta bearbetade variationer av bilden.

Så här använder du Google Image Search

  1. Gå in på www.google.se och klicka på “bilder” överst till höger. 
  2. Klicka på kameraikonen i sökfältet. 
  3. Sök sedan på URL:en till en bild eller ladda upp bilden du söker källa till. Om du laddar upp bilden måste den finnas på din kamerarulle eller din dator. 
  4. I sökresultaten visas en lista på olika träffar som länkar till bilden du sökte på. 
  5. Ibland är det många träffar och ibland är det få träffar. Om det är många träffar kan du avgränsa tidsramen i sökningen. Klicka då på “Verktyg”. 
  6. Klicka sedan på “Tid”. Där kan du välja att se sökresultat från 1 timme tillbaka eller anpassa tidsperioden. 

Så här använder du TinEye

  1. Gå in på www.tineye.com
  2. Där kan du antingen klicka på pilen bredvid sökfältet för att ladda upp bilden du söker källa till. Du kan också söka på URLen för samma bild i sökfältet.
  3. När du har laddat upp en bild kan du sortera sökresultatet så att den äldsta träffen kommer först.