Guide Källkritik

Steg för steg guide i hur man gör en källkritisk bedömning.

  1. Läs hela texten. Ofta läser vi endast ingressen innan vi delar, det är viktigt och veta vad som står i resterande text också, framförallt då många medier utnyttjar detta och skriver en sak i ingress och en annan i brödtext.
  2. Kolla datum. När publicerades nyheten?
  3. Kontrollera fakta. Sök på en eller ett par faktauppgifter i texten, alltid bra att få en så nyanserad bild som möjligt.
  4. Identifiera avsändaren! Kolla alltid av vem som är avsändaren, det är extremt viktigt så att du inte bidrar till att dela falska eller felaktiga uppgifter.
  5. Tänk över syftet. Ofta så agerar vi i affekt, alltså vi delar av bara farten. Det är för att rubriker, ingresser eller bilder är formulerade på ett sätt som ska få oss att känna massor i stunden och dela eller klicka utan att tänka efter. Det kallas klickbait, på svenska klickbete - det är alltså ett sätt att locka oss att dela, klicka, läsa.
  6. Fyra bra kontrollfrågor som återfinns i institutet för mediestudiers forskningsrapport Misstron mot medier (2017): Vad är nytt i den här historien? Vilka bevis finns? Vilka är källorna? Hur säkra är de? Vad är det vi fortfarande inte vet?