Guide Kränkningar i era sociala medier

Hur skall organisationen hantera internetrelaterade kränkningar, en handledning.

  1. Undvik att kommentera på delningar ang hot/hat.
  2. Ta en skärmdump* (Anvisningar: på pc tryck “prt scr”-tangenten, på mac- håll ner “kringla, shift & 3”).
  3. Ta bort kommentarer och dylikt som är emot organisationens värderingar och regler, direkt!
  4. Meddela ansvarig och kollegor.
  5. Kontakta kommunikationsansvarig och ansvariga för att besluta om ni ska bemöta kommentarer, ta bort den eller stänga ned kommentarfunktionen helt.
  6. Anmäl till polisen om det är hot, förtal, förolämpning, brott mot personuppgiftslagen eller om det har upplevts som kränkande (alternativt be en medarbetare om hjälp med detta).

*Skärmdumpen kan komma att användas som bevis. När man tar en skärmdump är det bra om man tar en dump av hela skärmens innehåll och att tid och datum framgår.

Vidare är det bra om skärmdumpen skrivs ut och att den vidimeras (dess äkthet intygas) av någon annan än den utsatte genom att skärmdumpen undertecknas. Detta ökar skärmdumpens bevisvärde vid en eventuell domstolsförhandling.