Guide Snabb checklista för sociala medier beredskap

En snabb översikt att bocka av för att få reda på om ni har saker på plats inför att situationer på sociala medier uppstår, gäller i fall där näthatet kommer utifrån.

Detta är speciellt användbart för organisationer som arbetar opinionsbildande eller med intressefrågor eller stödjande med mänskliga rättigheter.

Att tänka på och förbereda, en checklista

 • Tydlig värdegrund. Det är viktigt med en tydlig förankrad värdegrund som personal eller aktiva kan hänvisa till i administrerandet av era kanaler på nätet.
 • Handlingsplan. Ha en genomarbetad plan för att hantera näthat/hot.
 • Se till att ha en person som är ansvarig för era kanaler och kontinuerligt ser över dessa.
 • Administrera era kanaler! Om något kontroversiellt händer, eller om ni är i utåtriktad verksamhet, se till att det finns medel eller personer för att administrera era kommentarsfält. Att aktiva eller anställda blir angripna eller ser en aggressiv ton i era kanaler tystar och kan i längden leda till att de inte känner sig trygga.
 • Alla anställda eller aktiva ska känna till handlingsplanen planen och vad de ska göra och vilka som är ansvariga.
 • Undvik ensamarbete i kontakt med näthat. Näthat ger följder för individen, se till och stödja varandra.
 • Internet är på riktigt. Om ni ska ha fysiska möten och har problem med näthat, tänk över var ni ska publicera information om mötet.
 • Återhämtning och uppföljning. Om ni befinner er i det offentliga samtalet, se till att avsätta tid efter tex. offentlig debatt, för återhämtning och efterföljande kritik/hat/hot som kan uppstå. Om någon blir angripen, följ upp den personens mående, ha en krisplan på plats med flera steg. Det viktigaste är att personen känner stöd och att organisationen eller föreningen backar.
 • Ta bort ditt era nummer på så många offentliga ställen som det går (tex. eniro/hitta). Det finns guider för detta i Näthatshjälpen.
 • Gör privata profiler stängda innan offentligt framträdande, eller om ni har förtroendeuppdrag.
 • Installera appen, truecaller, om ni vill stänga av tillgång för okända nummer att kunna ringa dig.
 • Installera appen “tapeAcall” om ni har iPhone (och testa inför hur den funkar) alternativt ha datorn beredd om det ringer så du kan spela in samtalet via photoBooth eller annan inspelningsfunktion via datorn och svara på samtalet på högtalartelefon.