Fakta Funktionshinderperspektiv på näthat

Internet kan vara en plats att möta andra med liknande erfarenheter, dela upplevelser och samla kraft, samtidigt kan internet innebära att den som inte passar in i normen eller har internetvana utsätts för näthat.

För de av oss som har funktionsnedsättning kan internet vara en plats där vi på ett annat sätt än i den fysiska världen kan känna oss fria, utan att alltid först bedömas utifrån det som syns utanpå. Vissa av oss kan uppleva en frihet i att inte hindras av fysisk otillgänglighet.

För andra av oss kan ett internet som är otillgängligt, svårt att förstå eller att använda, skapa ytterligare klyftor och ett ytterligare utanförskap.

Hinder för delaktighet

Bilder som inte beskrivs, tal som inte textas, eller att en väldigt liten andel av allt det som finns att tillgå också finns på teckenspråk - blir hinder för delaktighet. Istället för att, om upplagt på rätt sätt, skapa möjligheter.

Det finns en del undersökningar om internetanvändande bland oss med olika funktionsnedsättningar, men tyvärr också ett stort mörkertal. Problemen med att nå personer som har funktionsnedsättning och inte använder internet innebär att det inte finns någon heltäckande och rättvisande bild. Exempelvis står ungdomar som gått särskolan längst från digital delaktighet. Detta är problematiskt då mycket samhällskommunikation sker på internet vilket försvårar möjligheter att ta del av information eller delta i det demokratiska samtalet. 

Funktionshinder är inte en sak

Personer med funktionsnedsättning är inte en homogen grupp. Begripsam visar i en rapport att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har betydligt lättare att navigera på internet än personer med språksvårigheter. 70 procent av blinda har svårt att navigera, men bland personer med koncentrationssvårigheter är motsvarande siffra 40 procent. Dyslexi och dyskalkyli slås ofta ihop trots att svårigheterna skiljer stort. Att ha koll på olika typer av funktionshinder i framtagandet av tillgängliga plattformar är oerhört viktigt för att nå och inkludera alla. 

Alla förtjänar att mötas av respekt utifrån sina egna förutsättningar och förmågor

Att ha ett funktionshinderperspektiv på näthat innebär en förståelse för avsiktliga och oavsiktliga kränkningar. Nyfikenhet kring olika funktionsnedsättningar, erfarenheter och diagnoser kan vara väldigt positivt och innebära att kunskap sprids. Men välmenande frågor kan landa i ett förtryck när personen upplever dem som så.

Här kommer några exempel på kränkande handlingar mot personer med funktionsnedsättning på nätet som du borde undvika:

  • Att det första du gör ställa privata frågor om kroppen, om utseende, om vad funktionsnedsättningen beror på, om vad personen varit med om, kan, inte kan.
  • Att ifrågasätta personens funktionsnedsättning eller behov av hjälpmedel eller stödinsatser av olika slag.
  • Att använda nedlåtande funkofobiska uttryck.
  • Att skriva kränkande kommentarer om personens utseende eller förmågor.

Alla dessa handlingar kan göra att personer som har funktionsnedsättning inte känner sig trygga i att vara sig själva.

Tips för hur du kan göra för att undvika att kränka eller näthata en person med funktionsnedsättning:

  • Stötta den utsattes erfarenhet och upplevelse.
  • Anta inte någons funktionsnedsättning, diagnos eller vad någon klarar eller inte klarar.

Trött på att ingen förstår problemet?

Använd vår mikro-aktivism-poster för att göra en aktion. Skicka den anonymt, sätt upp den i fikarummet eller sprid den på dina sociala medier. Funkofobi är på riktigt!