Fakta Härskartekniker

Härskartekniker är en social manipulation, som sker medvetet eller omedvetet när en person eller en grupp vill behålla sin privilegierade position.

Härskartekniker förekommer både offline och online och kan ske i en synlig eller osynlig hierarki gentemot en annan grupp eller en enskild individ. 

Härskartekniker förekommer i alla sorters sociala sammanhang och handlar om att förtrycka eller förminska en person eller grupp, för att behålla privilegier, tysta andra eller slippa ifrågasättas.

En typ av härskarteknink är att använda sitt privilegium för att att osynliggöra eller ogiltligförklara mer marginaliserade röster. Försök därför vara uppmärksam på vem du blir i ett nätrum och vilka röster som inte får utrymme eller tystas. 

Exempel på när härskartekniker används:

  • När du angrips i ett kommentarsfält för att du har postat något - och istället för att det handlar om vad du faktiskt skrev så handlar det om dig, ditt privatliv eller ditt utseende.  
  • När informella beslut tas utan att du har haft tillgång till att säga din åsikt. Det kan ske när personer kommunicerar via internet men glömmer, eller aktivt väljer, att inte bjuda in alla i tråden.
  • När personer tar företräde och uttalar sig om saker de inte har kunskap eller erfarenhet av, utan att lyssna till dem de pratar om.
  • Gaslighting är ett exempel på en härskarteknik. Gaslighting.