Fakta Gaslighting, när du inte blir hörd eller lyssnad på

Gaslighting beskriver en psykologisk manipulation av en annan individ, där man får individen att tveka över sin egen sanning och mentala hälsa.

Gaslighting uppstår oftast i situationer där den ena parten inte själv upplever marginalisering och innehar privilegier i förhållande till den andra parten. Låt inte det tysta dig, din upplevelse är central och dina känslor är alltid värda att tas på allvar!

Om du inte blir hörd eller lyssnad på

När du delar din upplevelse eller dina farhågor i en situation av hat och hot finns alltid en risk att ansvariga personer inte förstår eller inte vill ta in att det kan röra sig om hatbrottsmotiv eller andra typer av diskriminerande beteende specifikt riktat mot dig som individ.

De kanske själva sitter på vissa privilegier och har inte erfarenhet eller kunskap om de olika diskrimineringsgrunder och hur det inverkar på bemötande eller näthat. Eller också kanske de inte är villiga att addressera de större mer komplicerade bakomliggande orsakerna. Oavsett, är det aldrig okej. De bör arbeta för en förförståelsen, empati och kunskap om hur man lyssnar på inkluderande sätt.

Forskning om gaslighting

Om personen som har ansvar för att lyssna på dig bemöter dig med att aktivt förneka, bortförklara, eller ogiltligförklara din upplevelse, så är det en form av social manipulation som går under namnet gaslighting. Det är ett erkänt begrepp i forskarvärlden gällande psykologisk manipulation. Gaslighting har kommit att används inom antirasitiska rörelser, för att förklarar ett bemötande som personer som rasifieras ofta får när de påtalar rasism eller rasistiska strukturer i olika sammanhang - men möts av raljerande, bortförklaringar eller förnekelse, vilket får personen att tvivla på sin egen upplevelse och sanning.

Gaslighting kan också hända i den närmsta kretsen

Tyvärr gaslightas många också i sina nära grupper av vänner eller familj. Det får stora psykosociala effekter, vilket gör att personer som utsätts kan uppleva en känsla av overklighet eller ensamhet som kan leda till psykisk ohälsa. 

Gaslighting är en härskarteknik

Gaslighting är förutom social manupilation också en form av härskarteknik. Det är mycket problematiskt och det bidrar till att urholka förtroendet för andra mer priviligerade personer, insitutioner eller myndigheter. 

Ta det vidare

Om du utsatts, sök då stöd och hjälp hos organisationer som arbetar mer specifikt med den typen av utsatthet eller diskrimineringsgrund som du upplever, så du får rätt backning att ta detta vidare inom din organisation, skola, arbetsplats eller förening. Din upplevelse av situationen är det centrala och ska aldrig bortförklaras, hur välmenande folk än tror att de är. Ta det alltid vidare för att få ett korrekt stöd och ett bra bemötande!

Gudie för hur man motverkar gaslighting. 

Trött på att ingen förstår problemet?

Använd vår micro-aktivism-poster för att göra en aktion. Skicka den anonymt, sätt upp den i fikarummet eller sprid den på dina sociala medier. Gaslighting är på riktigt!