Fakta Att se eller uppleva härskartekniker

Härskartekniker och social manipulation är vanliga sätt att vinna debatter, eller för att ge sitt uttalande mer legitimitet. Läs mer för att synliggöra när det händer på internet.

Vad är en härskarteknik?

Härskartekniker är något som används i sociala situationer och sker ofta på subtila och normaliserade sätt, vilket gör att vi ofta inte kan sätta fingret på vad som sker. Däremot så upplever vi ofta obehag eller känner oss trampade på. Det är ett sätt att utöva makt genom social manipulation och används ofta för att bevara hierarkier, ta sig mer utrymme eller tysta andra.

Exempel på härskartekniker är:

 • Osynliggörande - när någon gör så att du känner dig utestängd, bortglömd eller exkluderad.
 • Förlöjligande - när någon förminskar, fördummar eller får dig att känna dig bortgjord.
 • Undanhållande av information - när du är den sista att få veta information som berör alla, eller inte inkluderas i meddelandetrådar eller dyl.
 • Dubbelbestraffning - du gör fel oavsett. Ett exempel är att du kanske tar för dig för lite, är för ödmjuk eller snäll - eller så är du för hetsig, tjatig och för makthungrig.
 • Påförande av skuld och skam - någon får dig att känna att det är ditt fel, trots att det inte är det. På internet kan det ta sig i uttryck när folk till exempel tycker att man får skylla sig själv för att man utsätts för näthat. Om man syntes mindre, hördes mindre eller hade mindre privata bilder - då skulle man inte råka illa ut, och därför är det ens eget fel. Trots att ansvaret enbart ligger på de som utsätter, inte den utsatte. 
 • Objektifiering - se någon som ett objekt utan innehåll istället för en mångdimensionell individ.
 • Splittring - spela ut personer som tillhör samma minoritet eller diskriminerade grupp mot varandra, och låta en representera alla i en grupp.
 •  Mansplaining - när en person förklarar något för en trots att man har mer kunskap eller redan är insatt i frågan.
 • White privlige - använda sitt vithetsprivilegium för att ta över diskussioner eller berätta för en utsatt grupp om sin syn, och att den synen skulle vara normen. Att visa känslor, bli ledsen eller upprörd i relation till påpekad diskriminering, istället för lyssna inkluderande och ta ett steg tillbaka. Kräva trevlig stämning och god ton trots att privilegiet gör att personen inte personligen berörs. Att kunna röra sig säkrare i offentliga rum, online och offline, utan att riskera att stoppas, ifrågasättas eller utestängas. 
 • Vägra att använda korrekt pronomen.

Alla dessa tekniker kan användas för att ta, påvisa eller befästa makt och få andra att foga sig. Det drabbar i högre utsträckning personer som redan marginaliseras eller strukturellt diskrimineras. 

Vad kan du göra?

 • Om någon annan drabbas, stå upp för personen som utsätts och visa att du är på deras sida. Fråga varför personen som utsätter använder härskartekniker, det är avväpnande. Kräv att personen slutar. Om du inte vill vara konfornativ, DM personen som utsatts och säg att du såg vad som hände och att det inte är okej. Säg till admin för nätrummet.
 • Se till att alla som är en del av er grupp, och har samma mandat som övriga, är inbjudna i informella facebookgrupper, mejltrådar och chattkonversationer.
 • Om du blir angripen med hjälp av härskartekniker, be personen återgå till sakfrågan, påpeka vad personen gör. Inget är så avväpnande som när någon vägrar gå med på de samtalspremisser personen vill sätta upp. 

 

[[ifragasatt-exkluderande]]

Tips Ifrågasätt på vilka grunder någon tar sig friheten att bestämma över ordet.

Är det så att marginaliserade röster inte finns representerade?

Tips Använd källkritik

Källor:

Roks Diakonia