Fakta Drev

Drev är en negativ nyhet om en person/organisation/institution- som står under en stor mediebevakning av ledande medier och journalister där vinkeln på nyheten är ensidig.

Följden av detta är att alla är samstämmiga i sin kritik och chansen för personen/organisationen/institutionen att bemöta kritiken eller nyansera samtalet är mycket liten. Ensidig betyder att nyheten presenteras på liknande sätt på alla ställen där nyheten nämns.

Nyheten i sig är att personen/organisationen/institutionen har brutit mot en norm eller uppfattats bryta mot en norm. Resultatet av denna ensidiga bevakningen är oklar - det kan exempelvis leda till att någon säger upp sig eller ber om ursäkt, eller att en utredning startas. Om det är en specifik person som angrips så upplever hen ofta stress och psykisk ohälsa. 

Tips Samla digitala bevis!

Dokumentera och spara allt som kan användas för att utreda det som hänt.

Guide: Samla digitala bevis

Tips Blocka och skydda dina sociala medier

Drev drabbar oftast enskilda personer

Forskning på hur olika mediedrev sett ut i Sverige visar att det ofta handlar om enskilda personer och deras normöverskridanden snarare än att uppmärksamma den politik, organisation eller institution de representerar. Forskning visar också att mediedrev slår hårdare mot kvinnor.

Det är svårt att uppskatta om de andra diskrimineringsgrunderna också påverkar vem eller vilka som utsätts, då forskningen inte granskar dreven utifrån intersektionella perspektiv. Vår kvalificerade analys inom Näthatshjälpen gör att vi anser att drevproblematiken drabbar kvinnor och andra marginaliserade grupper hårdare.

Tips Varför utsätts du?

Om du misstänker att det sker på grund utav vem du är på basis av ras/etnicitet, religion, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktion, sexualitet eller ålder - så kan det också handla om olaga diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, hatbrott eller hets mot folkgrupp.

Hatbrott.

Trakasserier.

Tips Arbetsgivare har utredningsansvar för ditt arbete som är online

Om du utsätts i ditt arbete så har alltid arbetsgivaren utredningsansvar. Anmäl direkt. Hänvisa till arbetslagstiftningen.

Stöd och hjälp.

Tips Du är inte ensam, ta stöd!

Ta hjälp av människor i din närhet, du ska inte behöva vara själv i detta. Näthat faller inom arbetsgivarens-, skolans-, föreningens- eller organisationens ansvar. 

Stöd och hjälp

Tips Anmäl kränkande inlägg och kommentarer till admin

Om du läser kränkande och opassande inlägg eller kommentarer på sociala medier kan du alltid anmäla detta till admin.

Tips Ta bort kommentarer

Det går alltid att ta bort andras kommentarer på dina inlägg och bilder på sociala medier. Du kan även ta bort eller redigera dina egna kommentarer på andras inlägg.

Tips Näthat till följd av medlemskap i organisation eller förening, anmäl!

Som medlem i en förening eller organisation så har de ett ansvar för dig och det näthat som kan uppstå till följd av medlemsskapet. Om de inte har handlingsplaner för nätet så bör de ta tag i detta snarast.

Organisationer kan få hjälp med detta arbete.

Om du inte blir hörd, så finns stöd och hjälp att ta det vidare.

Tips Om du inte blir lyssnad på

Om du inte blir lyssnad på så finns det många intresseorganisationer som arbetar med specifika diskrimineringsgrunder eller minoritetsperspektiv. Gå vidare och sök stöd hos dessa, du är inte ensam! Det är vanligt att minoritetsperspektiv inte förstås, det kallas gaslighting. 

Vår stödsida är uppbyggd utefter olika sakfrågor, kolla upp vilka du ska kontakta.

Gaslighting.

Tips Skolan har ett utredningsansvar, även på internet!

Anmäl direkt till skolan och kontakta din förälder. Även om de anser att det är mobbning, så kan det vara trakasserier i lagens mening, se till att du får ett korrekt stöd och utredande. 

Brott på internet.

Vikten av källkritik och faran med ensidig rapportering

När kommenterande journalistik, såsom politiska kommentatorer, presenterar en liknande analys eller bild av en händelse bidrar det också till drevet.

Sociala medier och spekulerande leder också till ett kraftigare drev och i slutändan kanske även hot och hat. Ifall det finns utrymme för olika analyser eller nyhetsrapportering av samma händelse så öppnar det upp för ett visst ifrågasättande av drevets eller skandaljournalistikens mekanismer. 

Källkritik-guide. 

Sociala mediers betydelse för drev-mekaniken

Internet och sociala medier underlättar drev. Det är stor konkurrens om vår uppmärksamhet och drev engagerar och skapar starka rubriker som bevisligen ger mer trafik till sidan. Näthatshjälpen tror därför att det alltid är bra att försöka få en så nyanserad bild som möjligt av ett händelseförlopp och praktisera källkritik.

Utsätts du för ett drev?

Om du utsätts för ett drev så är det viktigt att ha stöd från din omgivning. Ofta blir sanningen mindre viktig i stormens öga, men generellt visar forskning att det är viktigt att aldrig svara i affekt, utan istället svara tydlig och sakligt, visa stor transparens och inte försöka försvara sig.

Det kan såklart upplevas som omöjligt i vissa fall, och om du utsätts i din yrkesroll eller beroende på vad du representerar, så se till att din organisation backar upp dig.

Du kan alltid kontakta facebookgruppen #jagärhär, som är duktiga på att balansera kommentatorsfält och ge stöd. Att utsättas för ett drev kan ge stora konsekvenser för individen. Att arbeta förebyggande med att sätta upp strukturer för att följa upp personer som utsatts för drev är därför viktigt. Samtalsstöd, återkommande check-ups är några förslag på hur uppföljningen kan ske. 

Tips Svara aldrig i affekt!

Svara inte i affekt. Besvara inte personen som angriper dig med att angripa personen tillbaka, be enbart personen sluta. Ofta vill man inte svara alls, det är mer än förståeligt, men för en polisanmälan kan det vara viktigt att det går att bevisa på att du bett personen sluta, också när det gäller sexuella trakasserier. 

Tips Ta din mentala hälsa på allvar

Sätt din mentala hälsa först. Ibland kan det vara viktigt att ta en paus från sina sociala medier konton. Låt någon annan ta hand om eller rensa i dina sociala medier.

Stöd och hjälp. 

Tips Vid drev, undvik försvarsläge

Sanningen är tyvärr mindre viktig i ett drev.

Tips Vid drev, svara inte!

Svara inte i affekt. Besvara inte personen som angriper dig med att angripa personen tillbaka. I situationer av drev är detta speciellt viktigt då starka svar kan elda på drevet mer.

Drev

 

Tips Vid drev, mästra inte

Använd ett enkelt och tydligt språk, att försöka framstå som smartare än drevet är inte ett bra grepp.

Tips Vid drev, var personlig men inte i offerkofta

Drev består i att det finns en allmän bild av att du har felat. Att söka sympatier i ett drev får oftast motsatt effekt.

Tips Vid drev, var transparent

Var transparent. Håll dig till tydliga, enkla, och korrekta svar.

Tips Be om hjälp att bemöta näthat!

Du är inte ensam. Om du vill ha hjälp att bemöta näthat i kommentarsfält kontakta facebook-gruppen #jagärhär för att få hjälp och stöd av goda krafter som verkar för ett bra och öppet nätklimat. 

#jagärhär's facebooksida

Ta ansvar för din närvaro på internet, bli inte en del av drevet

Om du misstänker att du har råkat bli en del av ett drev så vill vi tipsa om fyra bra kontrollfrågor att ställa sig själv, från institutet för mediestudier:

  • Vad är nytt i den här historien?
  • Vilka bevis finns?
  • Vilka är källorna?
  • Hur säkra är de?
  • Vad är det vi fortfarande inte vet? 

Även om du anser att din kritik är saklig så bör man tänka över när man blir den 526 kommentaren på en post. Bidrar du verkligen till konversationen eller är du en del av drevet?

Tips Ta bort bilder, filmer eller annan känslig information

Tips Ta bort din adress och telefonnummer online