Fakta Doxing

Att via internet kartlägga och sprida 1. privat information 2. information som kan identifiera en specifik person eller organisation.

Idag är fenomenet doxing vanligt på internet. Doxing är när man via internet undersöker, kartlägger och sedan sprider privat information eller information som kan identifiera en person eller organisation. 

För att samla information så kan personer som ägnar sig åt doxing dels använda publika databaser och sociala medier, men också hackning, psykologisk manipulation eller bedrägeri för att få personer att uppge konfidentiella uppgifter. Det är också vanligt kopplat till olika typer av brott såsom utpressning, trakasserier, hot eller förtal.

Olaga hot

Trakasserier

Tips Samla digitala bevis!

Dokumentera och spara allt som kan användas för att utreda det som hänt.

Guide: Samla digitala bevis

Tips Polisanmäl!

Polisanmäl, även om det inte leder till dom så är det viktigt att anmäla så att statistiken kan synliggöra att internet är på riktigt.

Polisanmälan. 

Tips Varför utsätts du?

Om du misstänker att det sker på grund utav vem du är på basis av ras/etnicitet, religion, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktion, sexualitet eller ålder - så kan det också handla om olaga diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, hatbrott eller hets mot folkgrupp.

Hatbrott.

Trakasserier.

Tips Vid drev, svara inte!

Svara inte i affekt. Besvara inte personen som angriper dig med att angripa personen tillbaka. I situationer av drev är detta speciellt viktigt då starka svar kan elda på drevet mer.

Drev