Guide Kommentarspolicy

Utgå från, inspireras av, eller använd Make Equals kommentarspolicy.

Generellt gäller följande:

Vi accepterar inte personpåhopp och ingen sexism, rasism, homofobi, funkofobi, transfobi eller annat som kränker och/eller diskriminerar människor. Vi kommer att rensa bort kommentarer som bryter mot detta och kommentarer som bryter mot svensk lag kommer att polisanmälas.

English version:

We do not accept personal attacks, sexism, racism, ableism, homophobia, transphobia or anything else that offends and/or discriminate people. We will delete any comment breaking this rule and comments breaking Swedish law will be reported to the police.

Kommentarer som raderas:

  • Upphovsrättsskyddat material som publiceras. Vi utgår från mediakompass.se och deras underlag.
  • Svordomar, obscena och kränkande ord.
  • Personangrepp.
  • Trakasserier, hot, förtal och lögner.
  • Kränkningar som berör sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, etnicitet/ras, hudfärg, kön, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, klass eller utseende.
  • Marknadsföring av kommersiell verksamhet och verksamhet som strider mot Make Equals värdegrund

Personer som blockeras:

  • Personer som vid upprepade tillfällen bryter mot våra kommentarsregler.
  • Personer som kränker andra människor, är hotfulla eller diskriminerande, kommer att blockeras från våra sociala medier-konton.

Obs!

Ibland är gränserna otydliga och verifiering svårt. Om någon hängs ut kan det till exempel vara svårt att om det är förtal eller inte. Vi anmäler ändå eller går in och påtalar det vi känner är fel i situationen.

Bemötande sociala medier.

Sociala medier beredskap.