Fakta Mikroaggressioner

Mikroaggression är ett subtilt nedvärderande beteende i ord, handling eller förhållningssätt som riktar sig till personer som diskrimineras.

Det är ofta förklätt som humor eller komplimanger men uppfattas ofta som hotfullt, kränkande eller avståndstagande av de personer som utsätts. Beteende kan verka harmlöst i betraktarens ögon men för personer som utsätts för mikroaggression är det uttröttande och stressande. Mikroaggression utgår från att allt som avviker från normen är exotiskt, eller sämre, vilket genererar ifrågasättanden, komiska utspel och kommentarer. Forskning som har gjorts på mikroaggression ser det som en sorts ”gömd” diskriminering. Vardagsrasism är ett exempel på mikroaggression.

Vad som blir extremt uttröttande för dem som utsätts är att de ofta får hantera mikroaggressioner med humor, låtsas att de inte förstår, eller behöver acceptera denna typ av bemötande då det ofta smyger in sig som en jargong och normaliseras. Om du märker av en mikroaggression, istället för att förvänta dig att den i rummet som berörs skall stå upp för sig själv, va en allierad och ifrågasätt. Även om du uppfattar att dem av er som ser mikroaggressionen inte berörs personligen av dess innehåll, ifrågasätt ändå! Att vara tyst normaliserar jargongen och du kan heller aldrig veta vilka perspektiv som finns i gruppen!

Exempel på olika typer av mikroaggressioner:

  • När någon höjer rösten när de pratar med personer med ett funktionsnedsättning. Detta kan upplevas nedvärderande då funktionsnedsättning inte är synonymt med dålig hörsel eller sämre förståelse.
  • När ett homosexuellt par får frågan om vem som är ”mannen” i förhållandet eller vem som är ”kvinnan” i förhållandet.
  • När en svensk person som rasifieras som icke-vit får frågan vart dem kommer ifrån eller får sitt namn feluttalat.
  • När någon skojar om hur till exempel tjejer är känsliga.
  • När någon anspelar på- eller skämtar om en rasistisk sterotyp, till exempel att kvinnor från mellanöstern är förtryckta eller att icke-vita personer är lågutbildade. 

Hur kan rasism ta sig i uttryck på nätet

Aisha Ali pratar om mikroaggressioner, exotifiering och hur det är att rasifieras på internet.

Trött på att ingen förstår problemet?

Använd vår mikro-aktivism-poster för att göra en aktion. Skicka den anonymt, sätt upp den i fikarummet eller sprid den på dina sociala medier. Mikroaggressioner är på riktigt!