Fakta Hur man gör för att inte exotifiera någon

Att bli exotifierad är vanligare än vad du tror, och vi är alla en del av problemet. Lär dig mer om hur du kan sluta exotifiera andra på internet!

Exotifiering är att se en person som exotisk eller ovanlig - och i det romantisera olika stereotyper sammankopplat till vem du tror personen är. Begreppet beskriver en process där du tillskriver en person, baserat på dennes utseende, en rad stereotyper kopplat till att personen bryter mot normen. Personer som rasifieras som icke vita, har transerfarenhet, HBQ+ eller har en funktionsnedsättning utsätts ofta.

Hur kan rasism ta sig i uttryck på nätet

Aisha Ali pratar om mikroaggressioner, exotifiering och hur det är att rasifieras på internet.

Allt är inte en komplimang 

Ofta utgår privilegierade normativa personer från att personer som ofta exotifieras uppskattar att få höra kommentarer eller påpekanden om sin kropp, attribut eller uttryck, men det är viktigt att förstå att exotifiering är ett exempel på vardagsrasism, funko- eller transfobi. Att objektiviseras eller tillskrivas åsikter på grund av sin kropp, baserat på stereotyper kopplat till ens utseende är psykologiskt uttröttande och en exkluderande praktik.

Exotifiering från ett postkolonialt perspektiv

Exotifiering mot personer som rasifieras kommer av kolonialismen och hur västvärlden länge beskrev, tillskrev och rättfärdigade kolonialismen genom att tillskriva olika grupper attribut och personlighetsdrag. Det är ett så kallat postkolonialt arv och ofta svårt att förstå eller synliggöra då det är normaliserat i vårt samhälle idag. Det gör att vita västeuropéer ofta har svårt att ta in kritik eller förstå att de utsätter personer för detta.

Exotifiering drabbar flera olika grupper på olika sätt

Personer med en funktionsnedsättning eller personer som bryter mot tvåkönsnormen upplever också exotifiering vilket har att göra med stereotyper och idéer om normbrytande kroppar, identiteter och uttryck. Läs på för att vara en allierad och för att inte kränka personer som bryter mot vit-, funktion-, och/eller tvåkönsnormer!

Sex tips för att inte råka exotifiera andra människor

Tips Alla har rätt till sin personliga integritet

Det är bra att vara nyfiken men fråga inte personliga eller privata frågor baserat på att du tillskriver en person en annan kultur, funktion, kön eller bakgrund baserat på utseende. Googla för att lära dig mer!

Tips Kommentera inte andras utseende, kroppar eller uttryck

Ge inte personer komplimanger baserat på fysiska attribut. Precis som ingen person med bröst någonsin har gillat att höra “snygga bröst” av en total främling, så tycker personer som ofta upplever exotifiering inte om att få kommentarer om sin kropp, funktion, hudfärg, hår eller stil - även om dina intentioner är goda.

Tips Att ha privilegier i förhållande till andra

Fundera över vem du är och vilka privilegier det innebär i relation till personer som ofta utsätts för exotifiering, alltså etniska minoriteter, personer som rasifieras som icke-vita, personer med funktionsvariationer, transpersoner eller HBTQ+ personer

Tips Avkräv aldrig personer på svar

Bara för att du inte har kunskap eller vill veta mer om personer som exotifieras för att det är spännande eller intressant - så har du inte rätt att avkräva dem på svar om sitt liv och sin bakgrund, eller pressa dem till att förklara mer om gruppen som du tillskriver dem. Googla istället!

Tips Att förstå hur exotifiering upplevs

Fundera över när någon hade fördomar, förutfattade meningar eller ansågs sig veta saker om dig senast - hur fick det dig att känna dig? Tänk efter och utsätt inte andra för liknande behandling. Personer som exotifieras upplever detta i princip dagligen och det är uttröttande.

Tips När du exotifierat någon

Om en person påpekar att du exotifierat hen, gå inte i försvarsställning, lyssna, ta in kritiken och be om ursäkt. Bortföklara inte situationen och försök inte övertyga personen att du inte menade något. Att gå in i försvarsställning och förneka kommer endast försvåra er relation eller möjlighet att gå vidare från situationen.

Trött på att ingen förstår problemet?

Använd vår mikro-aktivism-poster för att göra en aktion. Skicka den anonymt, sätt upp den i fikarummet eller sprid den på dina sociala medier. Exotifiering är på riktigt!