Fakta Olaga integritetsintrång

​​​​​​​Nakenbilder, hämndporr och uthängd på internet, såhär hjälper lagen om olaga integritetsintrång dig!

Integritetsintrång innebär att någon sprider bilder, information eller material av dig som är av känslig natur. Integritetsintrång är en kränkning av din personliga integritet. Du har rätt till ett privatliv. Det blir ett brott just av att en person sprider eller delar materialet, och är fortfarande ett brott om personen skickar materialet i privata meddelanden till folk.

Tips Du kan får ner privata bilder som spridits

Näthatshjälpen har en guide för hur du går tillväga när du söker efter bilder som spridits. När du lokaliserat bilden så måste du kontakta administratören till sidan så att de tar bort bilden. Om det känns jobbigt att söka efter dina egna privata bilder, be någon göra det åt dig.

Få bort privata bilder. 

Vad betyder känslig natur?

Nakenbilder, avklädda bilder, sexbilder, sexfilmer, läkarintyg eller sjukdomsuppgifter, rättsintyg eller obduktionsbilder, sekretessbelagda uppgifter om någon som är i ett sexualbrottsmål, eller film/bildmaterial på när någon blir misshandlad - allt detta och mer hamnar under rubriceringen känslig natur. 

Lagen är ett svar på hur enkelt det är idag att sprida privata saker på internet och ett sätt att försöka förebygga att det händer. Saker som revengeporn - eller hämndporr är nu alltså olagligt.

Om någon tar en bild av dig lättklädd eller naken - med eller utan din tillåtelse, och sedan sprider den så är det olagligt och skall genast anmälas till polisen. Samla alltid digitala bevis.

Om det sker i anslutning till skola, arbetsplats eller ditt engagemang så är de också skyldiga att utreda och hjälpa dig. Kontakta alltid admin till sidan där materialet finns och be dem ta ner det omgående.

Tips Om någon hotar att sprida privat material om dig - kontakta polis!

Det är olagligt att sprida privat material på dig mot din vilja. Det är ytterligare ett brott om personen använder ditt privata material för att få dig att göra saker mot din vilja.

Olaga integritetsbrott

Sexuella trakasserier och sexuellt ofredande.

Tips Sexuella trakasserier och sexuellt ofredande, sök stöd och hjälp

Att bli utsatt för övergrepp är aldrig ditt fel, du kan aldrig ha sagt, antytt eller visat upp dig på ett sätt som ger en annan människa rätt att utsätta dig för övergrepp. Även om du känner eller är i en relation med personen som utsätter dig så är det fortfarande ett brott och du har rätt till skydd och hjälp.

Stöd och hjälp.

Tips Skolan har ett utredningsansvar, även på internet!

Anmäl direkt till skolan och kontakta din förälder. Även om de anser att det är mobbning, så kan det vara trakasserier i lagens mening, se till att du får ett korrekt stöd och utredande. 

Brott på internet.

Det är fruktansvärt att bli utsatt för denna typ av brott och många upplever stress, obehag och social fobi. Ta stöd, du är inte ensam. Inget av ditt självvärde ligger i det materialet som spritts och vad än materialet säger eller visar så berättigar det inte någon att sprida eller bryta ditt förtroende. 

Hjälp och stöd.

Tips Blocka och skydda dina sociala medier

Tips Det är brottsligt att sprida nakenbilder på personer under 18 år

Om materialet är av personer under 18 år så är det brottsligt att dela eller ladda ner materialet då det ses som barnpornografi. Ta då digitala bevis av alla som har delat - de är alla medskyldiga!

Såhär samlar du digitala bevis.

Tips Du är inte ensam, ta stöd!

Ta hjälp av människor i din närhet, du ska inte behöva vara själv i detta. Näthat faller inom arbetsgivarens-, skolans-, föreningens- eller organisationens ansvar. 

Stöd och hjälp

Tips Ta din mentala hälsa på allvar

Sätt din mentala hälsa först. Ibland kan det vara viktigt att ta en paus från sina sociala medier konton. Låt någon annan ta hand om eller rensa i dina sociala medier.

Stöd och hjälp. 

Källor:

Polismyndigheten, brottsoffermyndigheten, 4 kapitlet 6 c § Brottsbalken