Fakta Olaga hot

Olaga hot är ett brott som innebär att hota någon om att utföra en brottslig handling i syfte att allvarligt skrämma den andra personen.

Den som hotar en annan person om att utföra en brottslig handling på ett sådant sätt som framkallar allvarlig rädsla för dennes eller annan persons säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet bedöms som grovt kan den skyldige dömas till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. 

I kommentaren till 4 kap. 5 § brottsbalken står följande: ”Ett olaga hot innefattar dels att hota någon med vapen, dels genom att hota att utföra ett brott mot någon så länge som hotet är allvarligt menat. Även om hotet inte uttalas direkt till den hotade utan till någon i dennes bekantskapskrets kan det vara straffbart om det var tänkt att offret skulle få ta del av denna information. Hotet kan även förmedlas som en indirekt åsiktsyttring genom bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel.”

Det är viktigt att vara medveten om att olaga hot kan förekomma även online. Om hotet förmedlats i ett digitalt forum faller det även under lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112), vilket innebär att ansvariga för tjänster med exempelvis chattforum eller meddelandefunktioner har skyldighet att ta bort materialet.

Tips Ta bort bilder, filmer eller annan känslig information

Tips Samla digitala bevis!

Dokumentera och spara allt som kan användas för att utreda det som hänt.

Guide: Samla digitala bevis

Tips Anmäl kränkande inlägg och kommentarer till admin

Om du läser kränkande och opassande inlägg eller kommentarer på sociala medier kan du alltid anmäla detta till admin.

Tips Olaga hot, polisanmäl alltid!

Om du ser eller utsätts för den här typen av brott är det viktigt att du får hjälp och stöd. Här kan du få hjälp med hur du gör en polisanmälan.

Tips Ta din mentala hälsa på allvar

Sätt din mentala hälsa först. Ibland kan det vara viktigt att ta en paus från sina sociala medier konton. Låt någon annan ta hand om eller rensa i dina sociala medier.

Stöd och hjälp. 

Bra att tänka på för dig som utsätts:

Om du blir utsatt eller ser någon annan bli utsatt för olaga hot är det viktigt att du får hjälp att bearbeta det du varit med om. Här har vi sammanställt en lista på organisationer dit du kan vända dig för stöd och hjälp. Hjälp att hitta vidare stöd.