Guide Processledande frågor för värdegrundsarbete

Om ni redan kan besvara våra processledande frågor är ni på god väg. Använd dem annars för att synliggöra vad som kan vara bra att ha koll på innan ni sätter igång.

  1. Vad skulle en värdegrund kunna innebära i det dagliga arbetet hos er? - kan besvaras via kartläggning
  2. Vilka behov finns? - kan besvaras via kartläggning
  3. Hur skulle ni kunna ta fram en värdegrund på ett inkluderande sätt? - kan identifieras via er kartläggning

Kartläggning genom hinderspaning

Kartläggning genom självskattning

Kartläggning genom samtalsgrupper