Guide Hur man lämnar tolkningsföreträde

Personer tillhörande en diskriminerad eller marginaliserad grupp har rätt att få definiera hur det tar sig i uttryck, vad som upplevs nedsättande och hur kampen skall föras.

Personer som inte hör till gruppen kan fortfarande vara allierade eller ge sina tankar och åsikter men dessa väger inte lika tungt.

Vad kan du göra för att lämna tolkningsföreträde?

  • Prata inte för en annan individ eller grupp i sammanhang där den individen eller gruppen skulle kunna få prata och representera sig själva, använd i sådant fall din privilegierade position för att ge dem talutrymmet.
  • När någon uttrycker utsatthet inom ett område du själv inte har erfarenhet av, ta ett steg tillbaka och lyssna.
  • Prata med, inte om personer.
  • Om du vill veta mer om marginalisering eller utsatthet, googla innan du frågar ut någon du anser representerar den gruppen en massa personliga och privata frågor.

OBS. Tolkningsföreträde innebär inte att alla inom en grupp tycker likadant.