Fakta Trakasserier

När är elakheter eller mobbning online trakasserier, i lagens mening?

När en person skriver saker online eller på sociala medier som kränker -  alltså sårar eller förnedrar dig på grund av en eller flera av våra sju diskrimineringsgrunder kallas det trakasserier. Trakasserier är brottsligt.

Våra sju diskrimineringsgrunder är idag kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Trakasserier kan vara ord, bilder, meddelanden, taggningar, tweets eller kontaktförsök som upplevs som dåligt hos dig som utsätts.

Trakasserier som kopplas till etnisk tillhörighet, trosuppfattning och/eller sexuell läggning har särskilt skydd och kan också bli en fråga om hatbrott eller hets mot folkgrupp.

Hatbrott.

Hets mot folkgrupp.

Hur blir det ett brott?

För att det ska ses som ett brott behöver du uttryckligen se till att den som trakasserar dig förstår att dess beteende inte är okej. I vissa väldigt tydliga fall behöver du inte göra detta, men det kan vara svårt att veta - så om du kan eller orkar, be personen sluta.

Ofta är det kanske inte möjligt att göra utan leder då till mer trakasserier från personerna i fråga, vänd dig då för stöd till skola, arbetsplats, vänner, familj, diskrimineringsbyrå, diskrimineringsombudsmannen eller polis som kan hjälpa dig i hur du bör ta det vidare. Spara all kontakt mellan dig och personen som trakasserar dig, se vår guide samla digital bevisföring.

Svara aldrig i affekt!

Det är extremt viktigt att hålla huvudet kallt och inte svara aggressivt tillbaka då det ses som att du deltar i ordväxlingen. Situationen slutar då vara brottslig i och med att ni båda angriper varandra. 

Undantaget är om personerna angriper dig kopplat till etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller sexuell läggning, då är det ett hatbrott. Sök hjälp och stöd även om du går in i försvarsställning. Du ska inte behöva stå ensam i obehagliga situationer.

Din upplevelse är det centrala

När någon skriver elaka eller förnedrande kommentarer kan det vara svårt att avgöra om det är brottsligt - eller om personen enbart är elak inom lagens gränser.

Det viktigaste är ändå din upplevelse av händelsen. Du har alltid rätt att be om råd eller få hjälp att reda ut situationen antingen via ditt nätverk omkring dig eller genom att kontakta antidiskrimineringsbyråer eller diskrimineringsombudsmannen.

Du ska inte behöva bemöta eller leva med trakasserier online baserat på vem du är. Även om trakasserierna inte skulle vara olagliga så har skolan, din arbetsplats eller din organisation ändå ett ansvar att utreda elakheter. Du har rätt att vara trygg online.

Make Equal anser att mobbning är trakasserier och därför olagligt

Vi på Make Equal och Näthatshjälpen anser att mobbning (även online) är en form av trakasserier. Om du mobbas är det oftast olagligt, för att det är trakasserier som sker på ett systematiskt och upprepande sätt.

Om du inte får hjälp från din skola, din organisation eller på din arbetsplats - ta det vidare! Bris, facket, Friends eller polis kan och ska hjälpa dig.

Källor:

Polisen, DO, arbetsmiljöupplysningen, 1 kapitlet 4 § 4 punkten Diskrimineringslagen.