Fakta Hets mot folkgrupp

Hets mot folkgrupp är ett brott som definieras som hatbrott. Hets mot folkgrupp äger rum när någon uttalar sig och sprider budskap som uttrycker hot eller förakt mot en grupp på grund av etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller sexuell läggning.

Förakt innebär fördomsfulla, hotfulla eller elaka uttalanden om en folkgrupp eller en grupp personer med anspelning på ras, hudfärg, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Ett budskap kan vara en bild, en gest/handrörelse, en statusuppdatering, en kommentar eller en uppgift som sprids på internet. Det är ett allvarligt brott och bör polisanmälas. 

Tips Svara aldrig i affekt!

Svara inte i affekt. Besvara inte personen som angriper dig med att angripa personen tillbaka, be enbart personen sluta. Ofta vill man inte svara alls, det är mer än förståeligt, men för en polisanmälan kan det vara viktigt att det går att bevisa på att du bett personen sluta, också när det gäller sexuella trakasserier. 

Tips Samla digitala bevis!

Dokumentera och spara allt som kan användas för att utreda det som hänt.

Guide: Samla digitala bevis

Tips Vid näthat, kontakta administratören!

Om du blir utsatt för näthat, kontakta alltid administratören, de har ett ansvar att plocka bort saker som strider mot deras regler.

 

Tips Erbjud dig att vara vittne till brott på internet!

Kontakta Brottsofferjouren, de hjälper vittnen, anhöriga och brottsoffer. Om du är osäker på om det är ett brott, och Näthatshjälpen inte kan stödja dig i detta, så kan Brottsofferjouren besvara den typen av frågor.

Kontakta Brottsofferjouren.

Vad innebär spridning på internet?

Allt som skrivs på sociala media har spridning oavsett om det är i en hemlig grupp med tjugo medlemmar eller på en persons privat facebooksida. Hur många som har läst är inte det viktiga, utan hur många som haft möjlighet att läsa. Praxis är fler än ett fåtal och det har tolkats som att det är mer än 8-10 personer, i olika domar. 

Fördjupning

Här kan du läsa mer om hets mot folkgrupp på Näthatsgranskarens sida: Anmäla hatbrott på nätet.

Vad kan du göra?

Vad som är unikt med hets mot folkgrupp är att alla kan anmäla sådana brott. Andra typer av hatbrott behöver anmälas av individen som utsatts.

Om du ser någon begå hets mot folkgrupp på internet, i en kommentar, i en statusuppdatering, i en hemlig grupp etc, och du inte är en del av en grupp som omfattas av hatbrottslagstiftningen, kan du ändå anmäla brottet!

Ofta är det betydligt mer psykologiskt påfrestande att vara en del av en skyddsvärd grupp och också ständigt behöva stå upp för sina rättigheter. Var en bra allierad och anmäl hets mot folkgrupp när du ser det hända på internet! 

Guide anmäla hets mot folkgrupp.

Tips Vid hets mot folkgrupp, anmäl!

Brott med hatbrottsmotiv eller hets mot folkgrupp? Om du ser näthat hända och det faller under kategorin hets mot folkgrupp - så kan du anmäla brottet, oavsett om du tillhör gruppen som utsätts eller inte. Brott med hatbrottsmotiv behöver anmälas av den som utsatts, men hets mot folkgrupp kan vi alla ta ansvar för att anmäla på internet. 

Hets mot folkgrupp.

Guide för att anmäla hets mot folkgrupp.

Tips Be om hjälp att bemöta näthat!

Du är inte ensam. Om du vill ha hjälp att bemöta näthat i kommentarsfält kontakta facebook-gruppen #jagärhär för att få hjälp och stöd av goda krafter som verkar för ett bra och öppet nätklimat. 

#jagärhär's facebooksida

Tips Du är inte ensam, ta stöd!

Ta hjälp av människor i din närhet, du ska inte behöva vara själv i detta. Näthat faller inom arbetsgivarens-, skolans-, föreningens- eller organisationens ansvar. 

Stöd och hjälp

Tips Polisanmäl!

Polisanmäl, även om det inte leder till dom så är det viktigt att anmäla så att statistiken kan synliggöra att internet är på riktigt.

Polisanmälan. 

Källor:

Polisen, DO, Näthatsgranskaren