Fakta Hatbrott

Ett brott blir ett hatbrott när motivet till att just du blir angripen, beror på din etniska bakgrund, tro, sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Du behöver inte alls stämma in på ovanstående uppfattning - utan det räcker om gärningspersonen tror eller uppfattar att du gör det, eller ser dig som en representant för en grupp människor som är det.

Hatbrott är alltså motivet till ett brott både på internet och i offlinevärlden. Om situationen du utsätts för kan kopplas till motivet hatbrott så ger det ett strängare straff för den som utsatt dig. Det finns en internationell enighet om att beteendet beror av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde.

Hatbrott på internet

Hatbrott är ett samlingsnamn för alla brott som begås på grund av rasistiska, antireligiösa, homo- bi eller transfobiska uppfattningar. Hatbrott kan alltså vara vilken typ av brottslighet som helst där ett hatmotiv identifieras, till exempel skadegörelse, trakasserier, ofredande, misshandel och mord.

Två brott som dock alltid är hatbrott enligt lagen är hets mot folkgrupp (Brb 16 kap § 8) och olaga diskriminering (Brb 16 kap § 9), eftersom hatmotivet är inbyggt i brottstypernas natur. Hatbrottslagstiftningen gäller även på internet.

Allt som skrivs på din wall, under dina bilder, i dina meddelanden, på din snap, om dig i andra forum och som upplevs som obehagligt eller kränkande och kan kopplas till etnicitet, tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck kan ses som ett hatbrott.

Tips Svara aldrig i affekt!

Svara inte i affekt. Besvara inte personen som angriper dig med att angripa personen tillbaka, be enbart personen sluta. Ofta vill man inte svara alls, det är mer än förståeligt, men för en polisanmälan kan det vara viktigt att det går att bevisa på att du bett personen sluta, också när det gäller sexuella trakasserier. 

Tips Samla digitala bevis!

Dokumentera och spara allt som kan användas för att utreda det som hänt.

Guide: Samla digitala bevis

Tips Polisanmäl!

Polisanmäl, även om det inte leder till dom så är det viktigt att anmäla så att statistiken kan synliggöra att internet är på riktigt.

Polisanmälan. 

Tips Trakasserier (mobbning) kan vara diskriminering eller hatbrott

Om det sker på grund utav vem du är på basis av ras/etnicitet, religion, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktion, sexualitet eller ålder - så kan det också handla om olaga diskriminering, sexuella trakasserier, hatbrott eller hets mot folkgrupp. 

Hatbrott.

Diskriminering.

Tips Svara aldrig på hot!

Svara inte! Det kan eskalera situationen och kan försvåra en rättsprocess. Polisanmäl alltid.  

Tips Anmäl kränkande inlägg och kommentarer till admin

Om du läser kränkande och opassande inlägg eller kommentarer på sociala medier kan du alltid anmäla detta till admin.

Tips Ta bort kommentarer

Det går alltid att ta bort andras kommentarer på dina inlägg och bilder på sociala medier. Du kan även ta bort eller redigera dina egna kommentarer på andras inlägg.

Upplevelsen av hatbrott

Ibland kan det vara så att personen inte rakt ut säger att hen angriper dig på grund av att du är - HBTQ, rasifierad, religiös - utan att du kan identifiera att det rör sig om ett hatbrott för att personen verkar välja att angripa dig och inte dina medarbetare, skolkamrater eller vänner.

Du kanske upplever en känsla som gnager och är svår att sätta fingret på, om man inte själv har upplevt marginalisering eller diskriminering. Din upplevelse är viktig, ta stöd för att orka och våga stå upp för din upplevelse kring de bakomliggande orsakerna till varför just du drabbas.

Du har rätt till stöd från arbetsgivare, skolan, organisationen, eller dina vänner, som bör arbeta hårt för att vara bra allierade. Det vanligaste hatbrottet har främlingsfientliga eller rasistiska motiv. I statistik från Brottsförebyggande rådet framkommer dock att hot och hat drabbar alla personer som innefattas av hatbrottslagstiftningen i mycket högre utsträckning än andra.

Det är viktigt att komma till botten med motivet till kränkningar eller trakasserier då åtgärderna och ansvaret bör vara mer omfattande för din skola, organisation, förening, eller arbetsplats om det finns hatbrottsmotiv.

Tips Näthat till följd av medlemskap i organisation eller förening, anmäl!

Som medlem i en förening eller organisation så har de ett ansvar för dig och det näthat som kan uppstå till följd av medlemsskapet. Om de inte har handlingsplaner för nätet så bör de ta tag i detta snarast.

Organisationer kan få hjälp med detta arbete.

Om du inte blir hörd, så finns stöd och hjälp att ta det vidare.

Tips Arbetsgivare har utredningsansvar för ditt arbete som är online

Om du utsätts i ditt arbete så har alltid arbetsgivaren utredningsansvar. Anmäl direkt. Hänvisa till arbetslagstiftningen.

Stöd och hjälp.

Tips Skolan har ett utredningsansvar, även på internet!

Anmäl direkt till skolan och kontakta din förälder. Även om de anser att det är mobbning, så kan det vara trakasserier i lagens mening, se till att du får ett korrekt stöd och utredande. 

Brott på internet.

Tips Ta din mentala hälsa på allvar

Sätt din mentala hälsa först. Ibland kan det vara viktigt att ta en paus från sina sociala medier konton. Låt någon annan ta hand om eller rensa i dina sociala medier.

Stöd och hjälp. 

Tips Varför utsätts du?

Om du misstänker att det sker på grund utav vem du är på basis av ras/etnicitet, religion, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktion, sexualitet eller ålder - så kan det också handla om olaga diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, hatbrott eller hets mot folkgrupp.

Hatbrott.

Trakasserier.

Om du inte blir hörd eller lyssnad på

När du delar din upplevelse eller dina farhågor i en situation av hat och hot finns alltid en risk att ansvariga personer inte förstår eller inte vill ta in att det kan röra sig om hatbrottsmotiv.

De kanske själva inte har erfarenhet av din typ av diskriminering. Ett sådant beteende kallas gaslighting och är inte okej! Sök då stöd och hjälp för din specifika sitution hos organisationer som arbetar mer specifikt med den typen av utsatthet om du upplever så du får rätt hjälp att ta detta vidare inom din organisation, skola, arbetsplats eller förening.

Din upplevelse av situationen är det centrala och ska aldrig bortförklaras, hur välmenande folk än tror att de är. Ta det alltid vidare för att få ett korrekt stöd och ett bra bemötande! 

Stöd och hjälp.

Gaslighting.

För dig som vill ha stöd i att göra en aktion

Du kan också ladda ner vår mikro-aktivism-poster och skicka till din skola, organisation, förening eller arbetsplats där vi på Näthatshjälpen ger informationen som de saknar och bör ta på allvar! Om du skriver ut pdf-filen kan du självklart skicka den anonymt. Eller sätta upp det som en lapp i rastrummet.

Tips Svar på tal

Om du vill svara, eller ge svar på tal så tycker vi på Näthatshjälpen att du ska göra det. Du har rätten att stå upp för dig själv. Vi vill dock tipsa om att aldrig skriva i affekt, utan snarare ta en micro-paus från situationen och tänk över det du vill besvara.

Läs igenom din text en extra gång innan du publicerar. Dels för att vi alla är en del av att skapa samtalskultur på internet, inkluderande samtal är något vi alla behöver bidra till, och dels på grund utav att om någon kränker eller trakasserar dig på internet och du i affekt besvarar personen på liknande vis - så slutar det du utsattes för vara en brottslig handling.

För dig som vill anmäla eller hjälpa till att anmäla

Du kan få hjälp att polisanmäla av oss här på Näthatshjälpen. Vad som är viktigt att tänka på är att i fall där hatbrottet är riktat mot en individ, så måste individen själv anmäla brottet.

Om brottet däremot faller under hets mot folkgrupp, så kan alla anmäla brottet. Ofta så är det enklare för personer som inte själva har en hotbild för hatbrott, att orka anmäla och driva ett ärende om hets mot folkgrupp. Det är ett sätt att vara en bra allierad. 

Hets mot folkgrupp

Källor:

BRÅ, Göteborgs Rättighetscenter, Polismyndigheten, Näthatsgranskaren, 29 kapitlet 2 § 7 punkten Brottsbalken, försvårande omständigheter.