Tipsbank Backa varandra på internet

Samlade tips för kategorin Backa varandra på internet.

1

Tips Erbjud dig att vara vittne till brott på internet!

Kontakta Brottsofferjouren, de hjälper vittnen, anhöriga och brottsoffer. Om du är osäker på om det är ett brott, och Näthatshjälpen inte kan stödja dig i detta, så kan Brottsofferjouren besvara den typen av frågor.

Kontakta Brottsofferjouren.

2

Tips Pinga inte in en vän som utsätts för näthat!

Om du ser att det skrivs elakt eller kritiskt om en person du känner – pinga inte in personen i kommentarsfältet utan tipsa i stället personen enskilt om du tror att hen inte är medveten om att hen blir omskriven.

3

Tips Samla digitala bevis!

Dokumentera och spara allt som kan användas för att utreda det som hänt.

Guide: Samla digitala bevis

4

Tips Näthat till följd av medlemskap i organisation eller förening, anmäl!

Som medlem i en förening eller organisation så har de ett ansvar för dig och det näthat som kan uppstå till följd av medlemsskapet. Om de inte har handlingsplaner för nätet så bör de ta tag i detta snarast.

Organisationer kan få hjälp med detta arbete.

Om du inte blir hörd, så finns stöd och hjälp att ta det vidare.

5

Tips Be om hjälp att bemöta näthat!

Du är inte ensam. Om du vill ha hjälp att bemöta näthat i kommentarsfält kontakta facebook-gruppen #jagärhär för att få hjälp och stöd av goda krafter som verkar för ett bra och öppet nätklimat. 

#jagärhär's facebooksida

6

Tips Anmäl kränkande inlägg och kommentarer till admin

Om du läser kränkande och opassande inlägg eller kommentarer på sociala medier kan du alltid anmäla detta till admin.

7

Tips Vid hets mot folkgrupp, anmäl!

Brott med hatbrottsmotiv eller hets mot folkgrupp? Om du ser näthat hända och det faller under kategorin hets mot folkgrupp - så kan du anmäla brottet, oavsett om du tillhör gruppen som utsätts eller inte. Brott med hatbrottsmotiv behöver anmälas av den som utsatts, men hets mot folkgrupp kan vi alla ta ansvar för att anmäla på internet. 

Hets mot folkgrupp.

Guide för att anmäla hets mot folkgrupp.

8

Tips Motverka cis-normen!

Cisnormativitet är antagandet att det finns två kön: kvinna och man och att alla identifierar sig som det kön som har tillskrivits dem vid födseln. Anta inte personers kön, fråga istället efter pronomen.

9

Tips Hitta näthat på internet


Misstänker du att det finns hatiska eller kränkande saker skrivna på fler ställen på internet kan det vara en bra idé att göra research för att hitta dessa. 

Guide: Hitta källan till näthatet

10

Tips Dölj kränkande kommentarer

Dölj eller anmäl kränkande kommentarer. Näthat verkar triggande, låt inte trakasserier eller kränkningar stå kvar. På Facebook finns möjligheten att dölja kommentarer i stället för att radera. Då syns kommentaren fortfarande för den som skrivit den + hens vänner, men inte för någon annan. Om ni ska polisanmäla är det viktigt att kommentarerna finns kvar. Att ta bort en kommentar kan dessutom trigga den som skrivit att skriva mer.

Guide: Ta bort ditt Facebook-konto

11

Tips Engagera fler och stöd vännen

 Gå in i hatiska kommentatorsfält och anmäl eller bemöt kränkande kommentarer. 

12

Tips Fråga och följ upp hur din vän mår regelbundet!

13

Tips Ta över din väns sociala medier om personen utsätts för en hatstorm!

Sålla och vidarebefordra enbart vanliga meddelanden till din vän. Att behöva läsa näthat riktat mot sig själv är att återuppleva kränkningarna och utmattande.
 

14

Tips Stå upp för andra!

Stöd-lajka är det första steget men det är alltid bra att påpeka otrevligheter. Ibland är det viktiga inte vad en säger utan att en säger något.

15

Tips Bemöt nättroll på rätt sätt

16

Tips Anmäl hets mot folkgrupp

17

Tips Att bemöta en rättshaverist

19

Tips Var källkritisk!

20

Tips Ifrågasätt på vilka grunder någon tar sig friheten att bestämma över ordet.

Är det så att marginaliserade röster inte finns representerade?

21

Tips Ifrågasätt skildringar som är exkluderande eller diskriminerande.

Presenteras personer och grupper som tvådimensionella (alltså att en grupp "är" såhär). Du kan ifrågasätta genom att fråga om personen grund för uttalandet, alternativt motiv för uttalandet, alternativt påpeka det respektlösa/ kränkande/ eller diskriminerande i påståendet.

22

Tips Använd källkritik