Fakta Kränkande fotografering

Om någon fotar eller printscreenar dig online utan din vetskap eller tillåtelse, då kan det vara brottsligt.

Kränkande fotografering är när du blir fotad på en plats där du uppfattar, tror eller har letts till att tro är en privat plats. Det betyder att det inte spelar någon roll vad bilden föreställer eller om bilden sprids, utan det är fotograferandet i sig som är olagligt.

När du skypar, eller pratar över videolänk med någon, och den personen tar en skärmdump/printscreen/screenshot eller fotar dig utan ditt medgivande eller vetskap så bryter personen mot svensk lagstiftning.

Samla digitala bevis och polisanmäl. Det är aldrig ditt fel att detta sker och det är inte ovanligt att det sker i nära kärleks- eller vänskapsrelationer.

Tips Samla digitala bevis!

Dokumentera och spara allt som kan användas för att utreda det som hänt.

Guide: Samla digitala bevis

Tips Polisanmäl!

Polisanmäl, även om det inte leder till dom så är det viktigt att anmäla så att statistiken kan synliggöra att internet är på riktigt.

Polisanmälan. 

Tips Du är inte ensam, ta stöd!

Ta hjälp av människor i din närhet, du ska inte behöva vara själv i detta. Näthat faller inom arbetsgivarens-, skolans-, föreningens- eller organisationens ansvar. 

Stöd och hjälp

Tips Ta din mentala hälsa på allvar

Sätt din mentala hälsa först. Ibland kan det vara viktigt att ta en paus från sina sociala medier konton. Låt någon annan ta hand om eller rensa i dina sociala medier.

Stöd och hjälp. 

Kränkande fotografering sker ibland i kombination med andra brott

Ofta så sker kränkande fotografering som en del av trakasserier eller sexuella trakasserier. Personen som utsatt dig för detta kanske hotar dig med att visa bilden för någon för att få makt i er relation, eller för att få igenom sin vilja. Kontakta polis omedelbart.

Om du misstänker att en bild har tagits men inte har mer uppgifter att lämna så kan polisen inte göra mycket. Sök i sådant fall stöd och samla in bevis av händelsen. Du kan till exempel skriva ner dina känslor, klockslag, och dina minnen av episoden och berätta för en närstående, så om det händer igen så finns det någon som kan vittna om din tidigare oro.

Trakasserier.

Sexuella trakasserier.

Olaga hot.

Källor:

4 kapitlet 6 a § Brottsbalken