Fakta Grooming

Om du är under 15 år och blir kontaktad av en vuxen som vill träffas och som verkar intresserad av dig är det bra att vara uppmärksam, det kan vara så att du utsätts för brottet grooming.

Grooming är när en vuxen person stämmer träff med personer under 15 år, med sexuellt syfte. Träffas innebär också online, till exempel via sociala medier. Sexuellt uppsåt betyder att den vuxne genom bekräftelse, mutor eller utpressning kanske försöker få dig att posera naken, skriva sexuella saker eller träffas offline.

Ibland kan vuxna låtsas vara i samma ålder som dig för att skapa kontakt och få dig att dela privata saker. Det kallas catphishing. Det är olagligt för en vuxen att stämma träff (med sexuellt syfte) med personer under 15 år, även om träffen aldrig ägde rum.

Catphishing.

Hur vet man om någon har sexuellt uppsåt?

Ofta är det inte så tydligt om en vuxen har sexuellt uppsåt. Kanske verkar personen snäll, intresserad, uppmärksam och får dig att känna dig trygg. Det är bra att vara vaksam eller tveksam om en vuxen kontaktar dig online utan att vara tydlig med varför. Detta gäller även om du är bekant eller känner den vuxne.

Ställ dig alltid kontrollfrågan "varför söker denna person kontakt med mig?" Om svaret blir oklart eller att den vuxne verkar vilja ha nära och tät kontakt utan att vara öppen kring detta till dina nära och kära så prata med en förälder, kompis, lärare, kurator eller polisen, för att få hjälp att kolla så att det inte är ett brott.

Du kan också kontakta BRIS för stöd och svar. Det är också bra att samla digitala bevis på all kontakt den vuxne tar.

Kontakta BRIS.

Samla digitala bevis.

Tips Sexuella trakasserier och sexuellt ofredande, sök stöd och hjälp

Att bli utsatt för övergrepp är aldrig ditt fel, du kan aldrig ha sagt, antytt eller visat upp dig på ett sätt som ger en annan människa rätt att utsätta dig för övergrepp. Även om du känner eller är i en relation med personen som utsätter dig så är det fortfarande ett brott och du har rätt till skydd och hjälp.

Stöd och hjälp.

Tips Om någon hotar att sprida privat material om dig - kontakta polis!

Det är olagligt att sprida privat material på dig mot din vilja. Det är ytterligare ett brott om personen använder ditt privata material för att få dig att göra saker mot din vilja.

Olaga integritetsbrott

Sexuella trakasserier och sexuellt ofredande.

Tips Du är inte ensam, ta stöd!

Ta hjälp av människor i din närhet, du ska inte behöva vara själv i detta. Näthat faller inom arbetsgivarens-, skolans-, föreningens- eller organisationens ansvar. 

Stöd och hjälp

Tips Anmäl kränkande inlägg och kommentarer till admin

Om du läser kränkande och opassande inlägg eller kommentarer på sociala medier kan du alltid anmäla detta till admin.

Tips Du kan får ner privata bilder som spridits

Näthatshjälpen har en guide för hur du går tillväga när du söker efter bilder som spridits. När du lokaliserat bilden så måste du kontakta administratören till sidan så att de tar bort bilden. Om det känns jobbigt att söka efter dina egna privata bilder, be någon göra det åt dig.

Få bort privata bilder. 

Tips Skolan har ett utredningsansvar, även på internet!

Anmäl direkt till skolan och kontakta din förälder. Även om de anser att det är mobbning, så kan det vara trakasserier i lagens mening, se till att du får ett korrekt stöd och utredande. 

Brott på internet.

Tips Det är brottsligt att sprida nakenbilder på personer under 18 år

Om materialet är av personer under 18 år så är det brottsligt att dela eller ladda ner materialet då det ses som barnpornografi. Ta då digitala bevis av alla som har delat - de är alla medskyldiga!

Såhär samlar du digitala bevis.

Du är aldrig ansvarig för en vuxens beteende

Ingenting du gör, postar på internet eller antyder ger vuxna rätt att kontakta dig! Det är aldrig ditt fel eller ansvar att den vuxne kontaktar dig, det är alltid den vuxnes ansvar. Ingenting du gjort, sagt, delat eller som den vuxne tycker och/eller uppfattat att du menat ger en vuxen person rätt att kontakta dig.

Om den vuxne utger sig för att vara i din ålder så är det inte heller ditt fel - utan ansvaret ligger enbart den vuxne. Du kan till och med vara den som tog iniativ till kontakt, men om du är under 15 år och det är en person över 18 år är det dennes ansvar att inte ha den typen av kontakt med dig. Det är aldrig ditt fel eller ansvar.

Sexuella trakasserier och sexuellt ofredande.

Identifiera sexuella övergrepp på internet.

Källor:

Polisen, ecpat, BRIS, barnafrid, BUP, 6 kapitlet 10 a § Brottsbalken